Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Doktora programı Sağlık bilimleri Enstitüsü kapsamında Halk Sağlığı Hemşireliği ana-bilim dalınca yürütülmektedir. Doktora Programında örgün eğitim verilmektedir. Eğitimler teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır. Anabilim dalında öğrenciler tez çalışmalarını öğretim elemanı gözetiminde yürütürler ve yeni araştırma alanlarını değerlendirmek üzere seminer çalışmaları düzenler. Derslerini,seminerini ve tez savunmasını bitirenler programdan mezun olur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
YOK
Kazanılan Derece
Doktora Derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Önerilen programa öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin doktora programlarına kabul koşullarına göre yapılmaktadır. Doktora programına başvuracak adayların, yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK tarafından onaylı) Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık bilimleriyle ilgili 4 yıllık Hemşirelik lisans eğitimi veren Fakülte/Yüksekokullardan mezun ve Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Hemşirelik alanındaki anabilim dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekir. Yüksek lisansını Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı dışında yapan adayların bir yıllık bilimsel hazırlık programına alınacaktır. Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Adayların YDS (ÜDS/KPDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir. ALES’den sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı puan türlünden en az 55 puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans, Yüksek Lisans
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program; toplam 24 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Programın tamamlanabilmesi için her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi alınması gerekir.
Program Profili
Program birinci öğretimde örgün olarak yürütülen bir doktora programıdır
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi), hastanelerde uzman hemşire (eğitim hemşiresi – klinik hemşiresi) olarak istihdam edilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
YOK
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program; toplam 24 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Programın tamamlanabilmesi için her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi alınması gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu