Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 8
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I
ÇSH601
Zorunlu 2 0 8
Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği II
ÇSH603
Zorunlu 2 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama I
ÇSH602
Bölüm Seçmeli 0 6 8
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama II
ÇSH604
Bölüm Seçmeli 0 6 8
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi
ÇSH621
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Gelişim ve Öğrenme Kuramları
ÇSH622
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Acil Hemşireliği
ÇSH624
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
ÇSH626
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Etik Yaklaşımlar
ÇSH628
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Kuram ve Modeller
ÇSH630
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yenidoğan Hemşireliği
ÇSH631
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri
ÇSH632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
ÇSH633
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilim Felsefesi
İHH621
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelik Kuramları ve Felsefesi-I
İHH622
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelik Kuramları ve Felsefesi-II
İHH627
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Niceliksel Araştırmalar
İHH629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
İHH642
Bölüm Seçmeli 2 0 6
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 8
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I
ÇSH601
Zorunlu 2 0 8
Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği II
ÇSH603
Zorunlu 2 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama I
ÇSH602
Bölüm Seçmeli 0 6 8
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama II
ÇSH604
Bölüm Seçmeli 0 6 8
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi
ÇSH621
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Gelişim ve Öğrenme Kuramları
ÇSH622
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Acil Hemşireliği
ÇSH624
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
ÇSH626
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Etik Yaklaşımlar
ÇSH628
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Kuram ve Modeller
ÇSH630
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yenidoğan Hemşireliği
ÇSH631
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri
ÇSH632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
ÇSH633
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilim Felsefesi
İHH621
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelik Kuramları ve Felsefesi-I
İHH622
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelik Kuramları ve Felsefesi-II
İHH627
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Niceliksel Araştırmalar
İHH629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
İHH642
Bölüm Seçmeli 2 0 6
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 03 Zorunlu 10
Seçmeli Ders Grubu 03 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar
ÇSH605
Zorunlu 2 2 8
Zor Koşullar Altında Yaşayan Çocuklar
ÇSH606
Zorunlu 2 2 8
Seminer I
ÇSH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
ÇSH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği
HRS620
Bölüm Seçmeli 2 4 6
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
ÇSH623
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Çocuk Acil Hemşireliği Uygulaması
ÇSH625
Bölüm Seçmeli 0 4 4
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulaması
ÇSH627
Bölüm Seçmeli 0 4 4
Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Bakımı
ÇSH629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Akademik Yazma ve Yayım Becerileri
EBE628
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalitatif Araştırma Yöntemleri
İHH634
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Öğretimi Planlama ve Değerlendirme
İHH636
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
İHH640
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Okul Sağlığı Hemşireliği
HSH613
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
HSH614
Bölüm Seçmeli 0 4 6
Aile Sağlığı Hemşireliği
HSH615
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aile Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
HSH616
Bölüm Seçmeli 0 4 6
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 04 Zorunlu 10
Seçmeli Ders Grubu 04 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar
ÇSH605
Zorunlu 2 2 8
Zor Koşullar Altında Yaşayan Çocuklar
ÇSH606
Zorunlu 2 2 8
Seminer I
ÇSH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
ÇSH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği
HRS620
Bölüm Seçmeli 2 4 6
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
ÇSH623
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Çocuk Acil Hemşireliği Uygulaması
ÇSH625
Bölüm Seçmeli 0 4 4
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulaması
ÇSH627
Bölüm Seçmeli 0 4 4
Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Bakımı
ÇSH629
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Akademik Yazma ve Yayım Becerileri
EBE628
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalitatif Araştırma Yöntemleri
İHH634
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Öğretimi Planlama ve Değerlendirme
İHH636
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
İHH640
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Okul Sağlığı Hemşireliği
HSH613
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
HSH614
Bölüm Seçmeli 0 4 6
Aile Sağlığı Hemşireliği
HSH615
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aile Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
HSH616
Bölüm Seçmeli 0 4 6
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 05 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 06 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 07 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 08 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu