Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Mine GEÇGELEN CESUR
Anabilim Dalı Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Yazgı AY ÜNÜVAR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Mine GEÇGELEN CESUR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yazgı AY ÜNÜVAR
Farabi Değişim Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuştur. Ortodonti bilim doktoru yetiştirmek amacıyla bölümümüzde doktora eğitimi sunulmaktadır. 4 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisinin mevcut olduğu bölümümüzün, multidisipliner çalışmalar için çok sayıda olanak sağlaması ve öğretim üyelerinin geniş ilgi alanları nedeniyle farklı malokluzyon ve tedavi seçeneklerinin görülebilmesi gibi kuvvetli yönlere sahiptir. Öğretim dili Türkçe'dir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuştur. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ile birlikte Ortak Doktora Programı açılmıştır.
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, zamanının ilerisinde düşünen, bu amaca ulaşacak şekilde bilgi ve becerilerini geliştiren uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.
Vizyon
Fakültemizde eğitim gören tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, gerek akademik anlamda gerekse hasta memnuniyeti anlamında kabul gördüğü diş hekimleri ve akademisyenleri yetiştirmeyi kendine görev bilen bir kurum olmaktır.
Amaç
Ortodonti alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ortodontik olgularda teşhis ve tedavi planlamasını teknolojik bilgilere dayanarak yapan; elde ettiği bilimsel verileri insanlığın hizmetine sunabilen; ulusal ve uluslar arası platformda bilgili, analiz-sentez yeteneği olan, yeterli ve yetkin ortodonti bilim doktoru yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Ortodonti kliniği bünyesinde; Anabilim dalımızda tüm tedavi işlemlerinin yapılabileceği 3 ayrı klinik, 1 ortodonti laboratuvarı, 1 dijital model tarama ve sefalometrik analiz odası, 1 toplantı odası, 7 adet dental ünit bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tedavi için gerekli çeşitli sarf malzemeler, 72 adet ortodontik pens seti, 1 adet aljinat karıştırma makinesi, 1 adet alçı motoru, 1 adet cila motoru, 1 adet kumlama cihazı, 1 adet punto makinesi, 4 adet fiksatör, 1 adet ekstromat, 2 adet essix cihazı, 1 adet laboratuar mikromotoru, 3 adet klinik piyasemen, 6 adet air-rotor, 4 adet klinik mikromotoru, 7 adet led ışık kaynağı, 1 adet negatoskop, 2 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet projeksiyon cihazı, bilgisayarlı sefalometrik analiz programı (software), 1 adet üç boyutlu tarayıcı ( Maestro 3D Dental Scanner), 2 adet server özellikli bilgisayar, 7 adet internet bağlantılı dokunmatik ekranlı bilgisayar, 1 adet laserjet renkli yazıcı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu