Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Gülengün TÜRK
Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Derya ÇINAR
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Yıldız DENAT
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BULUT
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BULUT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu