Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sosyoloji (Pamukkale Üniv. Ortak) Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Sosyoloji Doktora Programı 8 dönemden oluşur. Bölümün resmi eğitim dili Türkçedir. Programa kayıtlı öğrencilerden yeterlilik sınavına girmeden önce, 56 AKTS'lik ders ve 1 adet semineri (4 AKTS) ilk 2 dönem içinde bitirmeleri beklenir. Yeterlilik Sınavından sonra öğrencilerin tez önerisinde başarılı olmaları gerekir. Doktora programından mezun olmak için, öğrencinin tezinin Tez İzleme Kurulu önünde savunulması ve onaylanması gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Kazanılan Derece
Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora programının tüm şartlarını yerine getiren öğrenci ‘Sosyoloji Doktora Diploması’ almaya hak kazanır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin lisansüstü programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, eğer derslerin kredi ve içerikleri bu programda verilenlerle ilişkili ise, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Sosyoloji alanında doktora diploması verilir. Doktora ders aşaması, yeterlilik, tez öneri ve tez savunma süreci programa başladıktan itibaren 12 yarı yıldan fazla olamaz. Seminer “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
Program Profili
Sosyoloji anabilim dalı doktora programı, sosyoloji disiplinin pek çok alanına ilişkin ders ve araştırmaları bir araya getiren çok yönlü programları içermektedir. Öğrencilerin doğal olarak farklı alanlara ilgileri olabileceği düşüncesinden hareketle seçmeli ders sayısı ve çeşitliliği mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. Anabilim Dalımızın önem verdiği bir diğer konu da sosyal teori ile pratik/araştırma arasındaki ilişkinin iyi kavranabilmesidir. Anabilim Dalımızın toplam öğretim elemanı sayısı 18’dir: 3 profesör dr., 3 doçent dr., 6 doktor öğretim üyesi., 2 araştırma görevlisi (Dr), ve 3 araştırma görevlisi.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora mezunları, özel ve resmi eğitim kurumlarında, üniversitelerin ilgili akademik kadrolarında, cezaevlerinde, kreşlerde, çocuk ıslah evlerinde, aile mahkemelerinde, aile danışma merkezlerinde ve bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, özel ve resmi araştırma kurumlarında, şirketlerin araştırma-geliştirme birimlerinde, yerel yönetimlerde, halkla ilişkiler alanlarında istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora lisansüstü eğitimin son derecesidir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşullarında, Adnan Menderes Üniversitesi ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ geçerlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu