Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ
Anabilim Dalı Başkanı
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuştur. Pedodonti bilim doktoru yetiştirmek amacıyla bölümümüzde doktora eğitimi sunulmaktadır. 4 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinin mevcut olduğu bölümümüzün, multidisipliner çalışmalar için çok sayıda olanak sağlaması ve öğretim üyelerinin geniş ilgi alanları nedeniyle farklı tedavi seçeneklerinin görülebilmesi gibi kuvvetli yönlere sahiptir. Öğretim dili Türkçe'dir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuştur. 2018yılında Pedodonti DoktoraProgramı açılmıştır.
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, zamanının ilerisinde düşünen, bu amaca ulaşacak şekilde bilgi ve becerilerini geliştiren uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.
Vizyon
Fakültemizde eğitim gören tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, gerek akademik anlamda gerekse hasta memnuniyeti anlamında kabul gördüğü diş hekimleri ve akademisyenleri yetiştirmeyi kendine görev bilen bir kurum olmaktır.
Amaç
Pedodonti alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, çocuk olgularda teşhis ve tedavi planlamasını teknolojik bilgilere dayanarak yapan; elde ettiği bilimsel verileri insanlığın hizmetine sunabilen; ulusal ve uluslar arası platformda bilgili, analiz-sentez yeteneği olan, yeterli ve yetkin pedodonti bilim doktoru yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Pedodonti kliniği bünyesinde; Anabilim dalımızda tüm klinik ve radyolojik muayene ve tedavi işlemlerinin yapılabileceği 2 ayrı klinik, 8 adet dental ünit bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tedavi için gerekli çeşitli sarf malzemeler, 8 adet klinik piyasemen, 8 adet aerotor, 8 mikromotor, 8 adet led ışık kaynağı, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 2 adet server özellikli bilgisayar, 8 adet internet bağlantılı dokunmatik ekranlı bilgisayar, 1 adet laserjet yazıcı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu