Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Çevre sağlığı teorilerinin gelişimi ve uygulamalarına ilişkin araştırma yöntemleri, veri analizi ve araştırma sonuçların yorumlanması ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış;
2.Profesyonel düzenlemelerde görev alabilen; sağlık alanı ile ilgili kuruluşların gelişimine katkı sağlayan;
3.Ulusal ve uluslararası çevre sağlığı ile ilgili mevzuatları bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanan,
4.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenen,
5.Gelecekteki çevre sağlık uygulamalarının etkinliği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış;
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu