Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Gönül AYDIN
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali KAPTAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent ATATANIR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖÇMEZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı mezunları Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda yüksek mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Tarihçesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1992 yılında kurulmuş, 1999-2000 yılında lisans düzeyinde, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde ve 2009-2010 yılından bu yana da doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
Misyon
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek mesleki bilgi ve birikime ve iletişim becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi; araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.
Vizyon
Yetiştirdiği bireylerle ulusal ölçekte tanınan ve talep edilen, eğitim sistemi ve içeriği ile toprak bilimi ve bitki besleme alanındaki uluslararası normlarla uyumluluk gösteren bir kurum olmaktır.
Amaç
Yüksek lisans programında, öğrencilerimiz, ilgi duydukları bir alanda bilimsel olarak daha fazla gelişebilmeleri yanında, araştırma konusunu belirlerken nelere dikkat edecekleri, bir araştırmayı nasıl planlayacakları, araştırmayı nasıl yürütecekleri, sonuçlarını nasıl değerlendirecekleri konularında eğitilmektedir. Ayrıca bir bilimsel tezin hangi özelliklere sahip olması gerektiği, bilimsel bir makalenin nasıl yazılacağı ve dünyadaki bilimsel yayınlardan yararlanma teknikleri öğretilmektedir. Sonuçta öğrenciler çağdaş, çalışkan ve sorunlara çözüm arayan bir mühendis olarak mezun edilmektedir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim dalı bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına ayrılmış 12 adet ofisin yanında 6 adet laboratuvar (Öğrenci ve Çiftçi Analiz Laboratuvarı, Toprak Fiziği Laboratuvarı, Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Toprak Fizyolojisi Laboratuvarı, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarı) 1 adet ICP-OES odası, 1 adet AAS odası, 2 adet yakma odası (mikrodalga yakma ve yaş yakma), 1 adet toprak hazırlığı odası, 1 adet laboratuvarı iklimlendirme odası, 1 adet sera ve 1 adet elek evi mevcuttur. Bölüme ait bir adet toplantı odası ve lisansüstü öğrenci odası bulunmakta ayrıca fakültenin araştırma ve uygulama çiftliği arazisi ile yine fakültenin ortak kullanımındaki derslikler ihtiyaca göre tahsis edilmektedir.
Teknik Altyapı
Bölümde 3 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Prof Dr. Gönül Aydın (Toprak Bilimi Anabilim Dalı) Prof. Dr. Mehmet Aydın (Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Anabilim Dalı) Prof. Dr. Mehmet Ali Demiral (Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Anabilim Dalı) Doç. Dr. Saime Seferoğlu (Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Anabilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi Levent Atatanır (Toprak Bilimi Anabilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Göçmez (Toprak Bilimi Anabilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi Alper Yorulmaz (Toprak Bilimi Anabilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali Kaptan (Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Anabilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşat Sümer (Toprak Bilimi Anabilim Dalı) Araş. Gör. Dr. Seçil Küçük Kaya (Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Anabilim Dalı) Araş. Gör. Dr. Özlem Üstündağ (Toprak Bilimi Anabilim Dalı)
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu