Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Zorunlu 21
I. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Genel İşletme
BYP103
Zorunlu 3 0 3
İletişime Giriş
HIT101
Zorunlu 3 0 3
Hukukun Temel Kavramları
TAK104
Zorunlu 2 0 3
Ticari Matematik
BYP107
Zorunlu 2 1 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Kalite Yönetim Sistemleri
BYP119
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Halkla İlişkiler I
HIT103
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Habercilik Teknikleri
HIT102
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Marka Yönetimi
HIT117
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Metin Yazarlığı
HIT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
İkna Edici İletişim
HIT233
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Medya Okur Yazarlığı
HIT206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Zorunlu 21
II. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Yönetici Asistanlığı
BYP106
Zorunlu 2 1 3
Genel Ekonomi
BYP105
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe
BYP118
Zorunlu 2 1 4
Kariyer Planlama (Sosyal Bilimler Alanlarında)
KP102
Zorunlu 1 0 2
Diksiyon ve Hitabet
BYP120
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Terminoloji
BYP114
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Kamu Yönetimi
TAK208
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Pazarlama İlkeleri
HIT106
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Habercilik Teknikleri
HIT102
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Marka Yönetimi
HIT117
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Metin Yazarlığı
HIT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
İkna Edici İletişim
HIT233
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Medya Okur Yazarlığı
HIT206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Zorunlu 21
III. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Etkinlik Yönetimi
HIT108
Zorunlu 2 1 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Zorunlu 2 1 3
Klavye Teknikleri I
BYP108
Zorunlu 1 3 4
Büro Yönetimi
BYP203
Zorunlu 2 1 4
Mesleki Yazışma Teknikleri
BYP220
Zorunlu 2 1 4
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
BYP111
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Seçmeli 3 0 3
İşletme Yönetimi
BYP205
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Habercilik Teknikleri
HIT102
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Marka Yönetimi
HIT117
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Metin Yazarlığı
HIT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
İkna Edici İletişim
HIT233
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Medya Okur Yazarlığı
HIT206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Zorunlu 21
IV. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj
BYP210
Zorunlu 0 2 8
Klavye Teknikleri II
BYP223
Zorunlu 1 3 4
Kıymetli Evrak Hukuku
TAK221
Zorunlu 2 0 3
Mesleki Seminer
BYP222
Zorunlu 1 3 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Meslek Etiği
BYP117
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
TİS226
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Habercilik Teknikleri
HIT102
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Marka Yönetimi
HIT117
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Metin Yazarlığı
HIT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
İkna Edici İletişim
HIT233
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Medya Okur Yazarlığı
HIT206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu