Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Akan YANIK
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Seçil UTMA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Songül YANIK
Farabi Değişim Koordinatörü
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü altında açılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yüksekokul bünyesinde açılan temel bölümlerden biridir. Pazarlama ve Halkla İlişkilerin, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan program, bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009-2010 eğitim öğretim yılında “Halkla İlişkiler” adı altında açılan program, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü altında Halkla İlişiler ve Tanıtım Programı olarak yer almıştır.
Misyon
Bölümün misyonu: • Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel, sanatsal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilecek bireyler yetiştirmek; • Evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak; • Türkiye’de bilim ufkunu genişleterek, bilim, sanat ve kültürün toplumumuzda en kalıcı şekilde yerleşmesine yardımcı olmaktır.
Vizyon
Bölümün vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve “ilerici” bir bölüm olmaktır. • Araştırma ve uygulama etkinliğimizi artırarak Türkiye’nin sayılı meslek yüksekokulları arasında yer almak ve • Sürdürülebilirliği olan “ilerici” bir bölüm olmak vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır.
Amaç
Bölümün amacı, disiplinlerarası pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında bilgi birikimini zenginleştirmek ve eğitim vermektir. Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulda tüm dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Yüksekokulda tüm dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu