Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Emine KILIÇASLAN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Mustafa ALP
Staj Koordinatörü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencileri, teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuvarlarında büro programlarını uygulamalı olarak işlemekte ve büro araç ve gereçlerinin kullanımını uygulama olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca öğrencilere sekreterlik davranışları kazandırılmakta, büro yönetimi, zaman yönetimi, protokol bilgisi bunun yanında iletişim, dosyalama, arşivleme ve mesleki yazışma dersleri uygulamalı olarak yaptırılmaktadır.
Tarihçesi
İSCED kapsamında Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mevcuttur.
Misyon
Eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerini yürütürken, özgürlükçü ortamda hoşgörü ve birey mutluluğunu esas alan katılımcılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran yönetim anlayışı ile başarıyı yakalamak.
Vizyon
Kalitesi ile meslek yüksekokulları arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde derslik ve laboratuvar mevcuttur.
Teknik Altyapı
Bölümde derslik ve laboratuvar mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu