Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu bölüme bağlı programlardan mezun olan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sıanvı) sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilişkili olarak Sağlık yüksek okulu gibi 4 yıllık Lisans Programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Kayıt ve Kabul Koşulları
YGS.2 sınav sonucu ile ve Sağlık Meslek Lisesi- ilgili programı mezunları sınavsız olarak direkt geçiş yapabilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitimdir. Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bu muafiyet hem öğrencinin süresi içinde başvurması, hem de ilgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması durumunda gerçekleşir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar üniversite, devlet, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına(Kimya, Biyoloji ve ,Hemşirelik) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Bu yolla lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Vize (%40) + Final (%60)
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları: 4 dönemlik programın tüm derslerinden başarılı olmak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Dördüncü yarıyıl sonunda 30 işgünü staj yapılır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu