Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Program Dersleri I Zorunlu 22
Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Laboratuvar ve Güvenlik
TL103
Zorunlu 2 0 2
Temel Laboratuvar Bilgisi
TL101
Zorunlu 2 0 2
İnsan Anatomisi
AN103
Zorunlu 2 0 2
Genel Biyoloji
TL105
Zorunlu 4 2 5
Biyokimya
TL107
Zorunlu 2 2 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
ÇS301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Koruma
ÇS302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri
ÇS305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
İAY301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İAY302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Terminoloji
TS103
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgiye Erişim Araçları
TS306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı
TS307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Enfeksiyon Hastalıkları
AN104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sistem Hastalıklarına Giriş
AN304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sterilizasyon Esasları
AN301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastane Enfeksiyon ve Kontrolü
AN305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Bilimleri
AN302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
TG302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hijyen ve Sanitasyon
TG303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji
TL301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Güvenli İlaç Kullanımı
TL303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Pestisitler ve Kontrolü
TL304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kan Biyokimyası
TL306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji, Laboratuvar Analiz Yöntemleri
TL302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümantasyon
TL307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta İletişim
AN106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular I
ÇS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular II
ÇS007
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Atıklar
ÇS008
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
FZ001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yazışma Teknikleri
TS001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikoloji
TL001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Üreme Sağlığı
İAY001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Kimyası
TL308
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Herkes İçin Spor Aktiviteleri
FZ004
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Histoloji
AN001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık I
İAY002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık II
İAY003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyokimyasal Analizler
TL002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hematolojik Analizler
TL003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TL070
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Meslek Hastalıkları
TL803
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Genetiği
ÇS311
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İşaret Dili
TS074
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hücre Biyolojisi
AN002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta Ekip Çalışması
AN003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İmmünoloji Uygulama
TL207
Bölüm Seçmeli 0 2 3
Türkiye'nin Sağlık Politikaları
ÇS804
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Canlılardan Enerji Üretimi (biyoenerji)
ÇS011
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sağlık Yönetimi
TS204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Briç
TS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Ekonomisi
TS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
TS804
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
TS805
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
TG801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Bilinci
ÇS801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
ÇS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal, Tarihi ve Kültürel Çevre
ÇS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evrim
ÇS309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Bilimleri Tarihi
ÇS310
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afet Yönetimi
İAY801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri
İAY802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoteknoloji ve Gdo'lu Ürünler
ÇS307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Böcek Koleksiyonculuğu
ÇS070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğanın Korunması
ÇS071
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Geri Dönüşüm ve Atıklar
ÇS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hastalık Bulaştıran Böcekler
ÇS073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
AN070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
FZ070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Serbest Zaman Etkinlikleri
TS071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Beden Eğitimi ve Sporda Aktiviteler
FZ071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Ritim ve Dans
FZ072
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
TS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dikkat Güçlendirme Teknikleri ve Hızlı Okuma
TS075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dünyanın Öyküsü
ÇS002
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoçeşitlilik
ÇS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÇS306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sporla Eğitsel Oyunlar
TS007
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgi Okur Yazarlığı
TS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hafıza Güçlendirme
FZ073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik ve Kültürel Faaliyetler
FZ074
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Etkili Sunum Becerileri
FZ075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hukuk Başlangıcı
TS010
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Program Dersleri II Zorunlu 22
Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Halk Sağlığı
ÇS103
Zorunlu 2 0 2
Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon
TL102
Zorunlu 2 0 2
İnsan Fizyolojisi
AN105
Zorunlu 2 0 2
Laboratuvar Cihazları ve Ekipmanları
TL104
Zorunlu 2 2 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Mikrobiyoloji Uygulama I
TL108
Zorunlu 0 2 3
Mikrobiyoloji I
TL106
Zorunlu 2 0 2
Viroloji
TL110
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
ÇS301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Koruma
ÇS302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri
ÇS305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
İAY301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İAY302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Terminoloji
TS103
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgiye Erişim Araçları
TS306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı
TS307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Enfeksiyon Hastalıkları
AN104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sistem Hastalıklarına Giriş
AN304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sterilizasyon Esasları
AN301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastane Enfeksiyon ve Kontrolü
AN305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Bilimleri
AN302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
TG302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hijyen ve Sanitasyon
TG303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji
TL301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Güvenli İlaç Kullanımı
TL303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Pestisitler ve Kontrolü
TL304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kan Biyokimyası
TL306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji, Laboratuvar Analiz Yöntemleri
TL302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümantasyon
TL307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta İletişim
AN106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular I
ÇS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular II
ÇS007
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Atıklar
ÇS008
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
FZ001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yazışma Teknikleri
TS001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikoloji
TL001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Üreme Sağlığı
İAY001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Kimyası
TL308
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Herkes İçin Spor Aktiviteleri
FZ004
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Histoloji
AN001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık I
İAY002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık II
İAY003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyokimyasal Analizler
TL002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hematolojik Analizler
TL003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TL070
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Meslek Hastalıkları
TL803
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Genetiği
ÇS311
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İşaret Dili
TS074
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hücre Biyolojisi
AN002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta Ekip Çalışması
AN003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İmmünoloji Uygulama
TL207
Bölüm Seçmeli 0 2 3
Türkiye'nin Sağlık Politikaları
ÇS804
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Canlılardan Enerji Üretimi (biyoenerji)
ÇS011
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sağlık Yönetimi
TS204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Briç
TS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Ekonomisi
TS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
TS804
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
TS805
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
TG801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Bilinci
ÇS801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
ÇS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal, Tarihi ve Kültürel Çevre
ÇS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evrim
ÇS309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Bilimleri Tarihi
ÇS310
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afet Yönetimi
İAY801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri
İAY802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoteknoloji ve Gdo'lu Ürünler
ÇS307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Böcek Koleksiyonculuğu
ÇS070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğanın Korunması
ÇS071
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Geri Dönüşüm ve Atıklar
ÇS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hastalık Bulaştıran Böcekler
ÇS073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
AN070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
FZ070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Serbest Zaman Etkinlikleri
TS071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Beden Eğitimi ve Sporda Aktiviteler
FZ071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Ritim ve Dans
FZ072
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
TS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dikkat Güçlendirme Teknikleri ve Hızlı Okuma
TS075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dünyanın Öyküsü
ÇS002
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoçeşitlilik
ÇS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÇS306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sporla Eğitsel Oyunlar
TS007
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgi Okur Yazarlığı
TS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hafıza Güçlendirme
FZ073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik ve Kültürel Faaliyetler
FZ074
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Etkili Sunum Becerileri
FZ075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hukuk Başlangıcı
TS010
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Program Dersleri III Zorunlu 22
Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Sağlık Hizmetleri
TL201
Zorunlu 2 0 2
İmmünoloji
TL205
Zorunlu 2 0 3
Tıbbi Laboratuvar Etiği
TL203
Zorunlu 2 0 2
Mikrobiyoloji II
TL209
Zorunlu 2 0 3
Klinik Biyokimya I
TL213
Zorunlu 2 0 3
Klinik Biyokimya Uygulama I
TL215
Zorunlu 0 4 5
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG106
Zorunlu 2 0 2
Mikrobiyoloji Uygulama II
TL211
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
ÇS301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Koruma
ÇS302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri
ÇS305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
İAY301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İAY302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Terminoloji
TS103
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgiye Erişim Araçları
TS306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı
TS307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Enfeksiyon Hastalıkları
AN104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sistem Hastalıklarına Giriş
AN304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sterilizasyon Esasları
AN301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastane Enfeksiyon ve Kontrolü
AN305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Bilimleri
AN302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
TG302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hijyen ve Sanitasyon
TG303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji
TL301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Güvenli İlaç Kullanımı
TL303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Pestisitler ve Kontrolü
TL304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kan Biyokimyası
TL306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji, Laboratuvar Analiz Yöntemleri
TL302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümantasyon
TL307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta İletişim
AN106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular I
ÇS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular II
ÇS007
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Atıklar
ÇS008
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
FZ001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yazışma Teknikleri
TS001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikoloji
TL001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Üreme Sağlığı
İAY001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Kimyası
TL308
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Herkes İçin Spor Aktiviteleri
FZ004
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Histoloji
AN001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık I
İAY002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık II
İAY003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyokimyasal Analizler
TL002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hematolojik Analizler
TL003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TL070
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Meslek Hastalıkları
TL803
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Genetiği
ÇS311
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İşaret Dili
TS074
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hücre Biyolojisi
AN002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta Ekip Çalışması
AN003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İmmünoloji Uygulama
TL207
Bölüm Seçmeli 0 2 3
Türkiye'nin Sağlık Politikaları
ÇS804
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Canlılardan Enerji Üretimi (biyoenerji)
ÇS011
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sağlık Yönetimi
TS204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Briç
TS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Ekonomisi
TS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
TS804
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
TS805
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
TG801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Bilinci
ÇS801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
ÇS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal, Tarihi ve Kültürel Çevre
ÇS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evrim
ÇS309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Bilimleri Tarihi
ÇS310
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afet Yönetimi
İAY801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri
İAY802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoteknoloji ve Gdo'lu Ürünler
ÇS307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Böcek Koleksiyonculuğu
ÇS070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğanın Korunması
ÇS071
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Geri Dönüşüm ve Atıklar
ÇS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hastalık Bulaştıran Böcekler
ÇS073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
AN070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
FZ070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Serbest Zaman Etkinlikleri
TS071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Beden Eğitimi ve Sporda Aktiviteler
FZ071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Ritim ve Dans
FZ072
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
TS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dikkat Güçlendirme Teknikleri ve Hızlı Okuma
TS075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dünyanın Öyküsü
ÇS002
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoçeşitlilik
ÇS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÇS306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sporla Eğitsel Oyunlar
TS007
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgi Okur Yazarlığı
TS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hafıza Güçlendirme
FZ073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik ve Kültürel Faaliyetler
FZ074
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Etkili Sunum Becerileri
FZ075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hukuk Başlangıcı
TS010
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Program Dersleri IV Zorunlu 22
Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Parazitoloji
TL208
Zorunlu 2 2 4
Mikrobiyoloji III
TL202
Zorunlu 2 0 2
Klinik Biyokimya II
TL206
Zorunlu 2 0 2
Mikrobiyoloji Uygulama III
TL204
Zorunlu 0 4 5
Klinik Biyokimya Uygulama II
TL210
Zorunlu 0 4 5
Yaz Stajı
TL500
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
ÇS301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Koruma
ÇS302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri
ÇS305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
İAY301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İAY302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Terminoloji
TS103
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgiye Erişim Araçları
TS306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı
TS307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Enfeksiyon Hastalıkları
AN104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sistem Hastalıklarına Giriş
AN304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sterilizasyon Esasları
AN301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hastane Enfeksiyon ve Kontrolü
AN305
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Bilimleri
AN302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
TG302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hijyen ve Sanitasyon
TG303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji
TL301
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Güvenli İlaç Kullanımı
TL303
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Pestisitler ve Kontrolü
TL304
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kan Biyokimyası
TL306
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toksikoloji, Laboratuvar Analiz Yöntemleri
TL302
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümantasyon
TL307
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta İletişim
AN106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular I
ÇS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyolojide Temel Konular II
ÇS007
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Atıklar
ÇS008
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
FZ001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yazışma Teknikleri
TS001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikoloji
TL001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Üreme Sağlığı
İAY001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Kimyası
TL308
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Herkes İçin Spor Aktiviteleri
FZ004
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Histoloji
AN001
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık I
İAY002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Sağlık II
İAY003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Biyokimyasal Analizler
TL002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hematolojik Analizler
TL003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TL070
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Meslek Hastalıkları
TL803
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İnsan Genetiği
ÇS311
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TS006
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İşaret Dili
TS074
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hücre Biyolojisi
AN002
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlıkta Ekip Çalışması
AN003
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İmmünoloji Uygulama
TL207
Bölüm Seçmeli 0 2 3
Türkiye'nin Sağlık Politikaları
ÇS804
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Canlılardan Enerji Üretimi (biyoenerji)
ÇS011
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sağlık Yönetimi
TS204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Briç
TS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Ekonomisi
TS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
TS804
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
TS805
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
TG801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Bilinci
ÇS801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
ÇS802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal, Tarihi ve Kültürel Çevre
ÇS803
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evrim
ÇS309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Bilimleri Tarihi
ÇS310
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afet Yönetimi
İAY801
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri
İAY802
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoteknoloji ve Gdo'lu Ürünler
ÇS307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Böcek Koleksiyonculuğu
ÇS070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğanın Korunması
ÇS071
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Geri Dönüşüm ve Atıklar
ÇS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hastalık Bulaştıran Böcekler
ÇS073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
AN070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
FZ070
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Serbest Zaman Etkinlikleri
TS071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Beden Eğitimi ve Sporda Aktiviteler
FZ071
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Ritim ve Dans
FZ072
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
TS072
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dikkat Güçlendirme Teknikleri ve Hızlı Okuma
TS075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dünyanın Öyküsü
ÇS002
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Biyoçeşitlilik
ÇS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÇS306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sporla Eğitsel Oyunlar
TS007
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgi Okur Yazarlığı
TS003
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hafıza Güçlendirme
FZ073
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik ve Kültürel Faaliyetler
FZ074
Bölüm Dışı Seçmeli 0 2 2
Etkili Sunum Becerileri
FZ075
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hukuk Başlangıcı
TS010
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu