Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Satış Saha Planlaması
Ders Kodu: PZL203
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Öğrenci, yapılacak işin türü ve özelliklerine göre kişisel bakımını ve günlük iş planını gerçekleştirebilmesini, işin ve katılımcıların özelliklerine göre toplantı gündemini belirleyebilmesini, toplantı için katılımcılara bilgi verebilmesini, işletmenin gelecekte tahmin ettiği iş yüküne göre ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörülmeyebilmesini, personelin izin planlamasını yapabilmesini, teşhir ve tanzim mekânlarını, fuar stantlarını düzenleyebilmesini, işin özelliklerine göre gerekli olan birincil ve ikincil verileri uygun veri toplama yöntemlerine göre toplayabilmesini ve uygun analiz teknikleri ile analiz ederek yorumlayabilmesini, örgüt yapısına uygun yazılı raporları hazırlayabilmesini, üst yönetime sunabilmeyi ve dosyalama arşivleme tekniklerine göre raporların dosyalanması ve arşivlenmesini sağlayabilecektir.

Özet İçerik

Pazarlama bütününün bir parçası olarak, pazarlama işini icra edeceği tüm ortam ve süreçleri nasıl planlayacağının öğrenilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İşi ile ilgili hazırlık yapmak I
2.İşi ile ilgili hazırlık yapmak II
3.Toplantı yapmak
4.Satış elemanlarının izin planlamasını yapmak
5.Satış mekânlarını ve çalışma alanı düzenlemesini yapmak/yaptırmak
6.Raporlama için veri toplamak ve yorumlamak
7.Rapor hazırlamak ve arşivlemek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları
2.Mağaza Atmosferi Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları
3.Perakende Mağaza Yönetimi Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kişisel hazırlık yapmak
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
2. Hafta - Teorik
İş planı yapmak
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
3. Hafta - Teorik
İş planı yapmak
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
4. Hafta - Teorik
Satış organizasyonu için gerekli dokümanları hazırlamak
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
5. Hafta - Teorik
Satış ekibi ile günlük toplantılar ve iş dağılımı yapmak
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
6. Hafta - Teorik
Toplantı gündemini belirlemek
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
7. Hafta - Teorik
Toplantı için katılımcılara bilgi vermek ve toplantı mekânını hazırlatmak
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Teşhir ve tanzim mekanlarını düzenlemek
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
10. Hafta - Teorik
Fuar stantlarını düzenlemek
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
11. Hafta - Teorik
Çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
12. Hafta - Teorik
Çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
13. Hafta - Teorik
Gerekli olan birincil ve ikincil verileri toplamak
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
14. Hafta - Teorik
Gerekli olan birincil ve ikincil verileri toplamak
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
15. Hafta - Teorik
Ders hakkında öğrenilenlerin genel tekrarı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev105050
Okuma106060
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
3
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
OÇ-2
5
5
3
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
OÇ-3
5
5
4
5
1
1
1
5
1
5
5
1
1
1
1
OÇ-4
5
5
5
1
5
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
1
1
4
4
1
1
1
1
1
OÇ-6
5
5
3
1
5
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
OÇ-7
5
5
3
1
5
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu