Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Pazarlama Araştırması
Ders Kodu: PZL207
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Pazarlama yöneticilerinin pazarlama ile ilgili kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, rekabet avantajı sağlamada önemli rol oynayan pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesi

Özet İçerik

Pazarlama Araştırmasının Pazarlama Yönetimindeki Yeri, Kapsamı, Araştırma Türleri ve Pazarlama Araştırması Süreci, Araştırma Probleminin Tanımlanması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Pazarlama Araştırması Kavramı, Tanımı
2.Önemi ve Uygulama Alanları
3.Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Sınırları
4.Organizasyon İçindeki Yeri
5.Araştırma Sürecinin Tanımlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Pazarlama Araştırmaları, Kemal Kurtuluş, (1998), 6. Basım, Istanbul, Avcıol Basım Yayın.
2.Pazarlama Araştırmaları, Cemal Yükselen, (2000) Ankara, Detay Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırması kavramı, pazarlama araştırmasının tanımı. Pazarlama araştırmasının önemi.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
2. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırmasının diğer akademik alanlarla olan ilgisi ve organizasyonda pazarlama araştırmasının yeri.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
3. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırması süreci.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
4. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırmasında problemin tanımlanması.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
5. Hafta - Teorik
Örnekleme ve örnekleme yöntemleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
6. Hafta - Teorik
İkincil Veriler
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
7. Hafta - Teorik
Anket ve anket yöntemleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırmasında gözlem ve gözlem yöntemleri
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
10. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırmasında deney yöntemi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
11. Hafta - Teorik
Verilerin toplanması ve verilerin sınıflandırılması
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
12. Hafta - Teorik
Verilerin analizi (Frekans, Yüzde, Ortalama, Mod, Medyan, Çapraz Tablolar)
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
14. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırma raporunun hazırlanması.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
15. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırması kavramı, pazarlama araştırmasının tanımı. Pazarlama araştırmasının önemi.
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu sınavı
17. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev34012
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
5
1
4
5
1
3
3
3
1
5
3
5
1
OÇ-2
5
3
3
1
5
3
1
2
3
3
1
5
3
3
1
OÇ-3
5
3
5
1
5
3
1
3
4
3
1
5
3
5
1
OÇ-4
5
3
5
1
4
3
1
1
3
3
1
5
3
5
1
OÇ-5
5
3
5
2
5
3
1
3
4
3
1
5
3
5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu