Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tüketici Davranışları
Ders Kodu: PZL213
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Gelişen teknolojinin işletmeler ve tüketiciler arasındaki mesafeyi açması ile tüketim olgusuna yönelik soruların cevaplarının alınması güçleşmiştir. Bu cevapların kaynağına inerek tüketici davranışlarına cevap aranması mümkün olabilir.

Özet İçerik

Tüketici bilincine ilişkin temel kavramlar. Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri. Pazarlamada tüketici davranışlarının yeri ve önemi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tüketici davranışı genel modelini kavramak.
2.Tüketici davranışını etkileyen etmenleri kavramak.
3.Tüketici davranışı hakkında bilgi sahibi olmak
4.Tüketici davranışlarını etkileyen kültürel, psikolojik ve sosyal etmenleri kavramak.
5.Algılama, öğrenme, inanç ve tutum kavramlarını kavramak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tüketici Davranışları, Gülfidan BARIŞ, Yavuz ODABAŞI, MediaCat Kitapları
2. Tüketici Davranışları, Ahmet İSLAMOĞLU, Remzi ALTUNIŞIK, Beta Yayınevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
3. Hafta - Teorik
Tüketici davranışı genel modeli
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
4. Hafta - Teorik
Tüketici davranışını etkileyen etmenler
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
5. Hafta - Teorik
Kültürel etmenler- kültür
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
6. Hafta - Teorik
Alt Kültür- sosyal sınıflar
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
7. Hafta - Teorik
Sosyal etmenler- referans grupları
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Aile- roller ve statüler
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
10. Hafta - Teorik
Kişisel etmenler- yaş ve yaşam donemi- meslek
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
11. Hafta - Teorik
Ekonomik durum- yaşam biçimi- kişilik ve ben kavramı
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
12. Hafta - Teorik
Psikolojik etmenler- motivasyon (güdüleme)
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
13. Hafta - Teorik
Algılama- öğrenme
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
14. Hafta - Teorik
İnanç ve tutumlar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
15. Hafta - Teorik
Ders hakkında öğrenilenlerin genel tekrarı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
17. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Okuma5105
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
1
3
5
3
1
5
1
1
5
5
4
3
1
OÇ-2
5
3
1
5
5
3
1
5
1
1
5
3
4
4
1
OÇ-3
5
3
1
5
5
5
1
5
1
1
5
5
4
3
1
OÇ-4
5
3
1
3
5
3
1
5
1
1
5
3
4
5
1
OÇ-5
5
3
1
5
5
3
1
5
1
1
5
5
4
3
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu