Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Satış Gücü Eğitimi
Ders Kodu: PZL202
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 4
Uyg.: 0
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 9
Amaç

Öğrencinin, pazar ve hedef kitlenin özelliklerine göre mesleği İle ilgili yayınları takip edebilmesini, paket programları analiz ederek işletme olanaklarına göre satış sürecinde kullanılan paket programları seçebilmesini, satış elemanlarının performans değerleme sonuçlarına göre motivasyon ihtiyacını belirleyerek motivasyonunu sağlayabilmesini, toplum ve iş etiğinin gerektirdiği kurallara uygun davranarak uygulanmasını gerçekleştirerek satış sürecini gerçekleştirmesi, bu bağlamda; potansiyel müşteriler için kaynakları araştırarak müşterilerin özelliklerini tespit edebilmesi, satış öncesi hazırlık yaparak satış sürecini gerçekleştirebilmesi, satış sonrası hizmetleri takip edebilmesini stresi yönetebilmesini ve zamanı etkin kullanabilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Satış Temsilcisi Kavramı, Satış Temsilcisinin Mesleki Gelişim Süreci, Satış Temsilcisi Eğitim Programları, Satış Temsilcisinin Mesleği ile ilgili yayınlar, Satış süreci ve bu süreçte kullanılan paket programların analizi ve seçimi, stres ve zamanın yönetimi Performans kriterlerinin belirlenip ölçülmesi, Satış elemanlarının motivasyonunun sağlanması, Kişisel Satış ve Ahlâk,

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ürün satışı ile ilgili paket programları kullanmak
2.Satış elemanlarının kariyer planlarına ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olmak
3.Mesleki etik değerlerine uymak
4.Stres yönetmek ve zamanı planlamak
5.Satış ilkeleri ve taktiklerini öğrenmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Satış Teknikleri, Polat TUNÇER, Adres Yayınları
2. Satış ve Satış Gücü Yönetimi, Gonca YAMAMOTO, Literatür Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kişisel Satışın Tanımı, Özellikleri ve Diğer Tutundurma Faaliyetlerinden Farkı, Kişisel Satışın Avantaj ve Dezavantajları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
2. Hafta - Teorik
Satış Temsilcisi Kavramı, Satış Temsilcisinin Sorumlulukları, Satış Temsilcisinde Bulunması Gereken Özellikler,
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
3. Hafta - Teorik
Satış Temsilcisinin Mesleki Gelişim Süreci, Satış Temsilcisi Eğitim Programları, Satış Temsilcisinin Mesleği ile ilgili yayınları takip etmesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
4. Hafta - Teorik
Satış sürecinde kullanılan paket programların analizi, Satış sürecinde kullanılan paket programların seçimi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
5. Hafta - Teorik
Satış elemanlarının motivasyonunun sağlanması
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
6. Hafta - Teorik
Performans kriterlerinin belirlenip ölçülmesi,
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
7. Hafta - Teorik
Kişisel Satış ve Ahlâk
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kişisel Satış Faaliyetinde İletişim, İletişimin Önemi, Sözlü İletişim, Kişisel Satışta Sözsüz İletişim, Beden Dili,
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
10. Hafta - Teorik
Kişisel Satış Süreci ve Aşamaları, Kişisel Satış Sürecinde Bilgi Toplama ve Hazırlık
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
11. Hafta - Teorik
Kişisel Satış Sürecinde Satış Anı, Kişisel Satış Sunumu ve Sunuş Stratejileri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
12. Hafta - Teorik
Kişisel Satış Sürecinde Müşteri İtirazları ve İtiraz nedenleri ve çözüm önerileri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
13. Hafta - Teorik
Kişisel Satış Sürecinin Kapatılması, Kapanış Teknikleri, Kapanış Zamanı
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
14. Hafta - Teorik
Stresi ve Zamanı yönetmek
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
15. Hafta - Teorik
Ders hakkında öğrenilenlerin genel tekrarı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
17. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142484
Ödev105050
Okuma144056
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı119120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
3
5
1
1
1
1
5
5
1
1
4
1
1
OÇ-2
5
5
5
5
3
1
1
1
1
5
1
1
5
1
1
OÇ-3
5
5
5
3
5
1
4
1
1
5
1
5
1
4
1
OÇ-4
5
3
5
5
3
1
1
1
1
5
4
1
4
1
1
OÇ-5
5
5
5
5
3
1
1
1
1
5
5
1
4
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu