Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meslek Etiği
Ders Kodu: HAT153
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

1. Öğrencilere etik kavramının anlamını, tarihsel süreçte nasıl ele alındığını öğretmek. 2. Öğrencilerin iletişim alanında karşılaşabilecekleri durumlara karşı etik değerlerin benimsenmiş olmasını sağlamak. 3. Halkla ilişkiler meslek etiği hakkında örnek olaylar göstererek ve öğrencilerin yorum yapabilmeleri sağlamak.

Özet İçerik

Etik Ve Ahlak, Etik Sistemler, Uluslararası Etik Sistemleri, Meslek Etiği, Halkla İlişkiler Meslek Etiği, Basın Yayın Etiği, Akademik Etik, Etiğe Aykırı Davranışlar, Etikle İlgili Yasal Prosedürler, Günümüz Türkiye’sinde Basın ve Medyada Etik Değerlerin Uygulanış Biçimleri, Çalışma Hayatında Yönetici-Çalışan Arasındaki Etik Konular / Örnek Olay İncelemesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Etik sistemleri ile ilgili genel bilgilere sahip olma.
2.Meslek ile ilgili etiksel genel bilgilere sahip olma.
3.Basın etiği, akademik etik, tıp etiği gibi konularda genel bilgilere sahip olma.
4.Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayabilme.
5.Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Meslek Etiği, Öztürk Başpınar, N., Çakıroğlu, D., Ankara, 2011.
2.Meslek Etiği, Ekici, Kenan M., Ankara, 2012.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etik Nedir? Etiğin Kavramsal Açılımı, İletişim ve Etik İlişkisi
2. Hafta - Teorik
Etik Ve Ahlak, İletişimde Etik İlke ve Kurallarının Belirlenmesi
3. Hafta - Teorik
Etik Sistemler
4. Hafta - Teorik
Etik ile İlgili Kuramlar
6. Hafta - Teorik
Etik ve Meslek Etiği Bağı, Meslek Etiğine İlişkin Örneklemeler
7. Hafta - Teorik
Halkla İlişkiler Çalışma Alanlarında Etik
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Basın Yayın Etiği
10. Hafta - Teorik
Akademik Etik
11. Hafta - Teorik
Etiğe Aykırı Davranışlar
12. Hafta - Teorik
Etiğe Aykırı Davranışlar
13. Hafta - Teorik
Etikle İlgili Yasal Prosedürler
14. Hafta - Teorik
Günümüz Türkiye’sinde Basın ve Medyada Etik Değerlerin Uygulanış Biçimleri
15. Hafta - Teorik
Çalışma Hayatında Yönetici-Çalışan Arasındaki Etik Konular / Örnek Olay İncelemesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev1606
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu