Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yönetimde Halkla İlişkiler
Ders Kodu: HAT156
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Halkla İlişkiler departmanının yönetim fonksiyonlarını öğretmek. Stratejik yönetim ve halkla ilişkiler yönetimi hakkında bilgi vermek. Halkla ilişkiler birimlerinin işlevleri ve örgütlenmesi hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Halkla ilişkilerin diyalog ve köprü kurucu rollerini ve bu rollerin yönetim sürecindeki önemini anlatmak.

Özet İçerik

Halkla İlişkiler ve Yönetim, Sistem Teorisi Perspektifinden Halkla İlişkiler ve Yönetim, Strateji, Stratejik Yönetim Süreci, Stratejik Düşünme, Konumlandırma Yaklaşımı, Kaynaklara Dayalı Yaklaşım, Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler Yönetimi, Stratejik Yönetim, Vizyon ve Misyon, Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları, Stratejik Yönetim Seviyeleri, Stratejik Halkla İlişkiler Süreci, Halkla İlişkiler Birimlerinin İşlevleri ve Örgütlenmesi, Araştırma ve Analiz, Strateji ve Taktikler, Uygulama ve Değerlendirme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Halkla İlişkilerin doğuşunu, gerekliliğini, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme.
2.Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma.
3.İletişim, iç iletişim, medya yönetimi ve etkinlik tasarımı bilgilerine sahip olma.
4.Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme.
5.Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tasarlayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bir PR’cının Meslek Anıları -Notlar ve Değerlendirmelerle-, Asna, A., İstanbul, 2004.
2.Etkinlik Yönetimi, Pira, A., İstanbul, 2004.
3.Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Göksel, A., Ankara, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşletmelerde Halkla İlişkilerin Tanımı, Önemi ve Gelişimi
2. Hafta - Teorik
Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler
3. Hafta - Teorik
Toplam Kalite Yönetimi Ve Halkla İlişkiler
4. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürünün Unsurları
5. Hafta - Teorik
Halkla İlişkilerde Örgüt Kültürünün Yeri
6. Hafta - Teorik
Halkla İlişkilerde Etkin İletişimin Rolü
7. Hafta - Teorik
Kurum Kimliği, Kurum İmajı ve Kurumsal İtibar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sistem Teorisi Perspektifinden Halkla İlişkiler ve Yönetim
10. Hafta - Teorik
Halkla İlişkiler Birimlerinin Genel Organizasyon İçindeki Yeri
11. Hafta - Teorik
Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı: Halkla İlişkiler Departmanının Görevleri
12. Hafta - Teorik
Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
13. Hafta - Teorik
Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları
14. Hafta - Teorik
Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Teknikleri
15. Hafta - Teorik
Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler / Türkiye’de Halkla İlişkiler Uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı111112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu