Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Halk Sağlığı
Ders Kodu: LVS155
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilere, çiftlikten sofraya gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarda kontrol-koruma ve yasal düzenlemeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri, gıda üretim ve satış yerlerinde bulunması gereken özellikler, gıda iş yerlerinde denetim, Veteriner hekimin çevre ve halk sağlığındaki rolü, başlıca çevre kirleticileri ve halk sağlığı açısından önemi, doğal denge ve canlılar üzerindeki etkileri ile çevrenin ve canlıların sağlığının korunması ve önlemleri konularında bilgi kazandırmak amaçlanır.

Özet İçerik

Halk sağlığında veteriner hekimlerin yeri ve önemi, zoonoz hastalıklar ile mücadele, gıda enfeksiyon ve intoksikasyonlarından korunma, besin kaynaklı paraziter hastalıklardan korunma, gıda işletmelerinde denetim.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramının öğrenir.
2. Gıda kökenli riskleri ve önleyici tedbirleri bilir
3.Zoonotik hastalıklara karşı koruma-kontrol yöntemlerini ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular
4.Gıda üretim ve satış yerlerinin denetlenmesini bilir.
5.Çevre ve besin kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri ve veteriner hekimin ilaç kullanmadaki sorumluluklarını öğrenir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin genel tanıtım, veteriner halk sağlığına giriş
2. Hafta - Teorik
Gıda güvenliği, kalite, risk analizi, risk değerlendirme
3. Hafta - Teorik
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramı, hayvan sağlığı , refahı, hayvansal atıklar
4. Hafta - Teorik
Et muayenesi
5. Hafta - Teorik
Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri
6. Hafta - Teorik
Gıda üretim ve satış yerlerinde göz önünde bulundurulması gereken genel prensipler
7. Hafta - Teorik
Zoonoz hastalıkların sınıflandırılması, bakteriyel zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
sınav
9. Hafta - Teorik
Viral ve Mikotik zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma
10. Hafta - Teorik
Viral ve Mikotik zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma
11. Hafta - Teorik
Paraziter zoonozlarda epidemiyoloji, kontrol-koruma
12. Hafta - Teorik
Basic concepts related to environmental and food pollution
13. Hafta - Teorik
Besinlerde bulunan kirletici maddeler, özellikleri, canlılara yansıması, kalıntı sorunları
14. Hafta - Teorik
Çevre ve besin kirlenmesinin izlenmesi
15. Hafta - Teorik
Gıda kodeksinde bildirilen uyarılar, kalıntılardan korunma ve kalıntı kontrol yöntemleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
sınav
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:690 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(690): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(639): DerseGoreDersIsYukuGetir('5228') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 690
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)