Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çalışma Psikolojisi
Ders Kodu: HAT258
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Çalışma yaşamında bireyi psikolojik açıdan incelemek. Öğrencilere çalışma hayatı ve psikoloji arasındaki etkileşimi değerlendirebilme becerisini kazandırmak.

Özet İçerik

Çalışma Psikolojisinin Tanımı ve Konu ile İlgili Temel Kavramlar, Çalışma Psikolojisinin Gelişimi, Örgüt Kültürü / Wallach’ın Örgüt Kültürü Sınıflaması: Yenilikçi Kültür, Bürokratik Kültür, Destekleyici Kültür, Motivasyon Süreci ve Motivasyon Teorileri, Grup Dinamikleri: Formel ve İnformel Gruplar, Örgütlerde Liderlik, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Cam Tavan Sendromu: Çalışma Hayatında Kadınların Yeri ve Önemi, Teknolojik Yenilikler ve Yeni Yönetim Tekniklerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Mc Luhan'ın Küresel Köy Kavramının Tartışılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çalışma hayatındaki kişilerin psikolojik özelliklerini analiz edebilme.
2.Çalışma yaşamında insan davranışının nedenleri ve sonuçları üzerinde bilgi sahibi olabilme.
3.Çalışma psikolojisini etkileyen faktörü öğrenebilme.
4.Teknolojik gelişmelerin çalışma yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirebilme.
5.Motivasyon süreci ile ilgili temel unsurları öğrenebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sabuncuoğlu, Z., ve Tüz, M. (2007). Örgütsel Psikoloji. İstanbul: Alfa Yayım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çalışma Psikolojisinin Tanımı ve Konu ile İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Çalışma Psikolojisinin Gelişimi
3. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürü / Wallach’ın Örgüt Kültürü Sınıflaması: Yenilikçi Kültür, Bürokratik Kültür, Destekleyici Kültür
4. Hafta - Teorik
Örgütlerde Kariyer Yönetimi Uygulamaları: Terfi, Transfer veya Yer Değiştirme, İşten Çıkarma, Emeklilik, Oryantasyon, Örgütsel Yedekleme
5. Hafta - Teorik
Motivasyon Süreci ve Motivasyon Teorileri
6. Hafta - Teorik
Grup Dinamikleri: Formel ve İnformel Gruplar
7. Hafta - Teorik
Örgütlerde Liderlik ve Liderliğin İş Verimi / İş Kalitesi Üzerindeki Etkileri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
İş Analizi, İş Dizaynı, Personel Seçimi, Eğitimi ve Geliştirme, İş Ortamının Uygunluğu ve Çalışana Etkisi
10. Hafta - Teorik
Stres Yönetimi ve Zaman Yönetimi
11. Hafta - Teorik
Çalışma Gerilimi, Tükenmişlik Sendromu, Mobing
12. Hafta - Teorik
Değişim Mühendisliği / Firma Örneklerinin İncelenmesi
13. Hafta - Teorik
Cam Tavan Sendromu: Çalışma Hayatında Kadınların Yeri ve Önemi
14. Hafta - Teorik
Çalışan Psikolojisinin İş Kazalarına Etkisi / Örnek Olay İncelemeleri
15. Hafta - Teorik
Teknolojik Yenilikler ve Yeni Yönetim Tekniklerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Mc Luhan'ın Küresel Köy Kavramının Tartışılması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2216
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1718
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu