Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği - Normal Öğretim
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Programı 2 yıllık Ön Lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa yatay/dikey geçişlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesi, Veteriner Hekimliği ve Zootekni Bölümü çalışma alanı içerisine giren hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, hayvansal kökenli gıda güvenliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip teknik insan gücünü yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açık kadroları (KPSS ile) • Özel veteriner klinikleri ve poliklinikleri • Belediyeler • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler • Damızlık birlikleri • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmeler • Yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmeleri • İlaç Firmaları
Üst Derece Programlara Geçis
İki yıllık eğitimden sonra program mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonunda Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerine devam edebilirler. Buna ek olarak tüm mezunlar, Açık Öğretim Fakültesi İktisat ve İşletme üçüncü sınıf bölümlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her yarıyılda 1 ara sınav, 1 final sınavı ve 1 bütünleme sınavı hakkına sahiptirler. Bir dersten başarılı sayılabilmeleri için ara sınavda alınan puanın % 40’ı ile final ya da bütünleme sınavında alınan puanın % 60’ı toplamının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca final ya da bütünleme sınavından en az 50 puan alma şartı vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü olarak tanımlanmış mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Stajlar, Okul–Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda; Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu veya uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde, kadrosunda Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir. Staj süresi 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu