Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Büyük ve küçükbaş hayvansal üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2.Hayvancılıkta genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
3.Yem üretimi, yem analizi ve değerlendirilmesi ile rasyon hazırlama tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
4.Büyük ve küçük baş hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
5.Hayvancılıkta hayvan hastalıklarını ve sağlık koruma yöntemlerini öğrenebilme.
6.Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
7.Hayvan türleri ve ırkları ile temel özelliklerini tanıma.
8.Asepsi ve antisepsi ile pre-operatif ve post-operatif dönemde hayvanın bakımını yapabilme
9.Parazit enfestasyonları ve enfeksiyöz hastalıklardan korunma ve kontrolü için yapılacak çalışmalarda Veteriner Hekime yardımcı olabilme
10.Veteriner Hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilme ve Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu