Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Laborant ve Veteriner Sağlık - Normal Öğretim
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2 yıllık Ön Lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Veteriner ve Laborant Teknikerliği
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa yatay/dikey geçişlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Son yıllarda kültürel gelişimin sonucu olarak ülkemizde tıbbi tahlil laboratuar sayısının ve pet hayvan sayısının artması ve buna paralel olarak açılan veteriner hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri ve hayvancılık işletmelerinde, hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve patolojik analizleri yapabilecek ve bu alanda iyi yetişmiş teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte yem fabrikalarının bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri, yem sanayisinde de hem laboratuar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinimi artırmıştır. Ayrıca büyük kapasiteli işletmelerin çoğunun yöneticilerinin ve sahiplerinin değişik meslek gruplarından olması da bu işletmelerde ara eleman olarak çalışacak Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunu teknikerlere ihtiyacı artırmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
• Devlete ait tıbbi tahlil laboratuarları (KPSS ile) • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açık kadroları (KPSS ile) • Özel veteriner klinikleri ve poliklinikleri • Özel tıbbi tahlil laboratuarları • Damızlık birlikleri • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği işletmeleri • İlaç Firmaları
Üst Derece Programlara Geçis
İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonunda Veteriner Fakülteleri’ne devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her yarıyılda 1 ara sınav, 1 final sınavı ve 1 bütünleme sınavı hakkına sahiptirler. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, ara sınav puanının % 40’ı ile final ya da bütünleme sınavı puanının % 60’ı toplanır. Bu toplamın en az 50 (D1) olması gerekmektedir. Ayrıca final ya da bütünleme sınavından en az 50 (D1) puan almak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı, 100 üzerinden en az 60 (C2) ağırlıklı not ortalaması elde etmeli ve 30 iş günü olan mesleki stajını tamamlayarak başarılı olan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Stajlar, Okul–Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda; Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az lisans mezunu veya uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde, kadrosunda Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az lisans mezunu uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir. Staj süresi 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu