Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Veteriner teknikerlik düzeyinde verilen bilgiyi özümseme ve gerektiğinde kullanabilme becerisi
2.Analiz etme ve sentezleme becerisi
3.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
4.Hayvan türleri ve ırkları ile temel özelliklerini tanıma
5.Laboratuvarda, sorumlu hekim nezaretinde kayıt, hazırlık ve test yapabilme
6.Asepsi ve antisepsi ile pre-operatif ve post-operatif dönemde hayvanın bakımını yapabilme
7.Parazit enfestasyonları ve enfeksiyöz hastalıklardan korunma ve kontrolü için yapılacak çalışmalarda Veteriner Hekime yardımcı olabilme
8.Kuramsal olarak belirlenen hayvan besleme protokollerini hazırlama ve kullanabilme
9.Veteriner Hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilme ve Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütebilme
10.Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu