Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Arıcılık - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Arıcılık programı iki yıl ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Arıcılık Programı" alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Bu programın temel amacı, Dünya koloni varlığı içerisinde önemli yere sahip ülkemizde arıcılık sektörünün gereksinimim duyduğu her türlü arı ürünün nitelikli bir şekilde üretebilen, koloni başına verimi artırabilen, sektör içinde üretiminden pazarlamasına kadar her aşamasında aranan bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Arıcılık teknikeri çalışma alanındaki görevi itibari ile üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde yöneticilik rolünü de üstlenebilir. Arıcılık teknikerleri arı ürünleri sanayisinde özel sektöre ait kuruluşlarda da ara teknik eleman olarak, büyük üreticilerin yanında, İl Arı Yetiştiricileri Birliklerinde teknik eleman olarak, Tarım danışmanı olarak (Bakanlığın açmış olduğu sınavı kazanmaları halinde), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı müdürlüklerde ve araştırma enstitülerinde çalışma imkanı yakalayabilecekleri gibi kendi işletmelerini kurabilirler
Üst Derece Programlara Geçis
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, DGS sınavı sonuçlarına göre Ziraat Mühendisliği ile sınavsız olarak Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesi ve İktisat, İşletme Fakültelerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Arıcılık Programı öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, iki dönem sonu sınavı (final/bütünleme) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Dersi başarmak için geçeli not 60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yönergesinde yer alan Arıcılık programına ait dersleri başarmış olmak ve staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekir.
Staj Durumu
Öğrenciler Adnan menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Staj Yönergesine tabidir. Staj süresi 30 iş günüdür. Stajlar, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde, Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve Yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve programa uygun olarak en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı işyerlerinde ve kadrosunda programa uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleşir. Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun ilan ettiği dönemlerde yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu