Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Arı ailesini tanıyarak (ekolojisi,davranışı), gereksinimlerini, hastalıklarını bilerek koloni ismi verilen ailenin sağlıklı yaşaması için gerekenleri yapabilme
2.Arı ve arıcılık ürünleri modern tekniklerle nitelikli üretebilme
3.Arıcılıkta kullanılan araç ve gereçleri tanıyabilme ve kullanabilme
4.Nektar ve polen bitkilerini tanıyabilme
5.Göçer arıcılık koşullarını bilebilme
6.Arıcılık ürünlerini ambalajlayabilme
7.Arıcılık İşletmelerinde hijyen kurallarını uygulayabilme
8.Mesleki etik ve sorumluluk bilgisine sahip olabilme
9.Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10.Yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu