Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Et ve Ürünleri Teknolojisi - Normal Öğretim
Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Et ve Ürünleri Teknolojisi programı iki yıl ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Et ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Çine meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Programda büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanların kesilmesi ve kesimi sonucunda elde edilen etlerin, standart koşullarda parçalanması, elde edilen parçalardan taze et ürünleri ile sucuk, salam, sosis ve köfte vb. işlenmiş et ürünlerinin hijyenik şartlarda üretimi, paketlenmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası ve pazarlaması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesi yerine getirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı ve ilgili birimlerinde, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı kümes hayvanların kesimhaneleri, et ve ürünlerini işlendiği tesisler ve satış birimlerinde ara eleman olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan başarı ile mezun olan öğrenci, DGS sınavı sonuçlarına göre beslenme ve diyetetik, Gıda Mühendisliği, Kimya ile Zootekni Bölümlerine ayrıca sınavsız olarak Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme Fakültelerine geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, iki dönem sonu sınavı (final/bütünleme) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Dersi başarmak için geçeli not 60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yönergesinde yer alan Et ve Ürünleri Teknolojisi programına ait dersleri başarmış olmak ve staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
Staj Durumu
Öğrenciler Adnan menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Staj Yönergesine tabidir. Staj süresi 30 işgünüdür. Stajlar, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde, Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve Yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve programa uygun olarak en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı işyerlerinde ve kadrosunda programa uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleşir. Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun ilan ettiği dönemlerde yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu