Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarımsal İşletmecilik - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarımsal İşletmecilik Programı iki yıl ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarımsal İşletmeci ilik alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Tarımsal İşletmecilik Programı; Bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirildiği tarım işletmelerinde nitelikli ürün üretimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olarak, proje hazırlama, muhasebe kayıtlarını düzenleme, finansman ve ürün pazarlama gibi alanlarda çalışabilen, tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını artırmayı hedefleyen temel bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemler karşısında çözümler üretebilen ve alanında aranılan teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Tarımsal işletmecilik konusunda iyi yetişmiş gerekli nitelik ve becerilere sahip, çevreye duyarlı mezunlar verilmesi önemsenmektedir. Tarımsal işletmecilik programı aynı zamanda tarımsal gelişime, işletmelere, bilime, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları, bitkisel ve hayvansal üretim yapılan tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarım Kredi ve Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler. Yine bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada veya ağırlıklı olarak herhangi birinde gerçekleştiren tarım işletmelerinin tüm aşamalarında çalışabildikleri gibi, kendi tarım işletmelerini kurabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Porgramı başarı ile tamamlayan öğrenciler, DGS sınavı sonuçlarına göre Ziraat Mühendisliğine ayrıca sınavsız olarak Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakültelerine geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, iki dönem sonu sınavı (final/bütünleme) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yönergesinde yer alan Tarımsal İşletmecilik programına ait dersleri başarmış olmak ve staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
Staj Durumu
Öğrenciler Adnan menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Staj Yönergesine tabidir. Staj süresi 30 işgünüdür. Stajlar, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde, Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve Yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve programa uygun olarak en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı işyerlerinde ve kadrosunda programa uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleşir. Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yaruyıl sonunda ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun ilan ettiği dönemlerde yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu