Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel işletmecilik, ekonomi ve ileri düzeyde tarımsal işletmecilik bilgilerine sahip olabilme
2.Bitkisel ve hayvansal ürünlerin fazla miktarda, karlı ve kaliteli üretimi konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olabilme
3.Tarım işletmesinde üretimi yönetebilme, proje hazırlayabilme, işletme kayıtlarını tutabilme ve değerlendirebilme
4.Tarımsal işletme faaliyetlerinin daha verimli ve karlı yürütülebilmesine yönelik temel bilgileri alarak bu bilgileri işletme bazında değerlendirip çözümler geliştirilebilme
5.Tarımsal ürünlerin işletmede en uygun şekilde hazırlanması ve pazarlanması konusundan bilgi sahibi olabilme
6.Alanında teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve teknolojik olanakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olabilme
7.Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme
8.Tarımsal işletmecilik alanındaki karşılaşılan problem ve konuları belirleyebilme, analiz edebilme, çözüm ve öneriler geliştirilebilme
9.Atatürk ilke ve inkılâpları tarihi konusunda bilgi sahibi olabilme
10.İşletmelerde karşılaşılabilecek iş güvenliği ve ilk yardım sorunları konusunda önlem alabilme ve sorunları çözebilmeye yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
11.Türkçe’yi iyi kullanabilme, iyi iletişim kurabilme, mesleki etik ilkelerine bağl olma
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu