Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
2.Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3.Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak
4.Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
5.Yiyecek içecek endüstrisinde gerekli bilgi ve becerileri, diğer disiplinlerdeki bilgi ve becerilerle desteklemek.
6.Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan donanım ve ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanabilmek.
7.Yiyecek içecek işletmelerinde uyulması gereken iş güvenliği ve hijyen konusunda bilgi sahibi olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu