Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Pazarlama - Normal Öğretim
Pazarlama (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun Teknik ve Sosyal bölümlerinde eğitim ve öğretim dili Türkçe olup, örgün ve ikinci örgün öğretimde 2 yıl (Staj süresi dâhildir) hizmet verilmektedir. (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Pazarlama Meslek Elemanı Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
Program Profili
Programın Amacı: Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman kadrolarını yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programında doğru yer, zaman ve ortamda alıcılara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri tatmini sağlamak ana hedeftir. Bu amacı gerçekleştirmek, meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Mezun olan öğrenciye Pazarlama Programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mal ve hizmet sektöründe bulunan firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir ara sınav (%40), yarıyıl sonu sınavı (%60) ve bütünleme(%60) sınavından oluşur. Başarı notu 50'dir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Staj Durumu
Zorunlu staj 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu