Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
2.Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
3.Disiplinlerarası da dahil takımlarda çalışma becerisi
4.Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5.Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
6.Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
7.Mesleki yasal mevzuaatı anlayabilme ve uygulama becerisi
8.Etkin iletişim kurma becerisi
9.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
10.Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
11.Mesleki özgüven ve girişimcilik becerisi
12.Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
13.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
14.Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilmek
15.Atatürk İlke ve İnkılaplarına duyarlı olabilme, Türk Dilini doğru kullanabilme, temel resmi yazışmaları yapabilme ve alanı ile ilgili yabancı terimleri anlama becerisine sahip olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu