Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Dış Ticaret - Normal Öğretim
Dış Ticaret (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dış ticaret programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Koşulları sağlayan öğrenciler diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine yatay ve dikey geçiş yapabilirler.
Kazanılan Derece
Önlisans mezunu
Kayıt ve Kabul Koşulları
Program, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler ve Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖYSM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve derslerini 100 üzerinden 55 ortalama ile geçmesi gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Dış Ticaret Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan merkezi sınav ile seçilmektedir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve derslerini 100 üzerinden 55 ortalama ile geçmesi gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojstik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak “Gümrük Müşaviri Yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder. Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar. Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır. Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler. Buna göre, dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla uğraşan özel firmalarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Dış Ticaret Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir dönemde, 1 Ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı 1 bütünleme sınavı olmak üzere 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının %60'ı alınır. 100 üzerinden 55 ortalama ile geçmesi gerekmektedir. Finalden veya bütünlemeden en az 50 alma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve derslerini 100 üzerinden 55 ortalama ile geçmesi gerekmektedir.
Staj Durumu
Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu