Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Zekeriya MATÇİÇEK
Staj Koordinatörü
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı; yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip turizmcilerle, ülkemiz ekonomisi için kritik önem arz eden sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır. Turizm sektörünün iyi yetiştirilmiş, işinde uzman, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik iki yıllık önlisans eğitim öğretim olarak hizmeti vermekte olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda; işini İngilizce ve bilgisayar ortamında yapabilen, sektörde kullanılan bilgi işlem sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilen, okulda edindiği mesleki bilgi ve beceri dışında sekörde ayrıca ikinci bir eğitime alınmaya ihtiyacı duyulmayan, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim Süresi ve İçeriği: Eğitimin süresi hazırlık sınıfına (isteğe bağlı) kayıtlanacak öğrenciler için 3 yıl, hazırlık sınıfına kayıt yapmadan devam edecek öğrenciler için ise 2 yıldır. Eğitim, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Mezuniyet için II. yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu Staj sektörde yapılmaktadır. Belli başlı dersler: Genel Turizm, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca), Önbüro Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Yiyecek-içecek İşletmeciliği, Mutfak Uygulamaları, Menü Planlama, Gıda ve Personel Hijyeni, Otelcilik Rezervasyon Programları (Elektra, Opera vb.), Seyahat Acenta Otomasyonu (Sejour), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Tur Planlaması ve Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Turizm Ekonomisi, Turizm Mevzuatı, Turizm Coğrafyası, Turizm Davranışı, Alternatif Turizm, Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Uygulamaları, Kongre ve Fuar Organizasyonu vb. İş İmkanları Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin (Ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında), Yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında ve yönetici olarak çalışabilirler. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır. Dikey Geçiş: Turizm ve Otel İşletmeciliği programı mezunları; Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin konaklama işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilirler. Anadolu Üniversitesinin dört yıllık İşletme Fakültesi (İşletme Bölümü) ile İktisat Fakültesi (Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri) 3. sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Misyon
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı; yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip turizm çalışanları ile, ülkemiz ekonomisi için kritik önem arz eden sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Amaç
Türkiye ve Dünya Turizmini yakından tanıyan ve bilgi sahibi olan, Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan teorik bilgi ve mesleki beceriye sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı diller ve bilgisayar kullanabilme becerisinde, sektördeki yeniliklerin takipçisi, Turizm sektöründe orta kademe ve üretim süreçlerinde görev alabilecek ara elemanları ve kendi işletmesini kurabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Öğrenciler bu program dahilinde Ön büro ve yiyecek içecek hizmetleri otomasyon programları, Uygulamalı olarak mutfak ve servis bilgilerini almaktadırlar.
Teknik Altyapı
1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet uygulama mutfağı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu