Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2.Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak
3.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine sahip olmak
4.Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek
5.Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak
6.Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
7.İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
8.Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak
9.Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak
10.Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak
11.Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak
12.Alanındaki trendleri takip edebilmek
13.Konaklama işletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemleri konularına hakim olmak
14.Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak
15.Konaklama işletmelerinde kullanılan donanım ve ekipman hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanabilmek
16.Konaklama işletmelerindeki sorunları saptama, çözümüne yönelik kararlar alma ve uygulama becerisine sahip olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu