Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Yasemin AYSU KÖKSAL
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Hakkı BABALIK
Staj Koordinatörü
İşletme Yönetimi Programı işletme yönetiminin önemini kavratacak şekilde tasarlanmış ve öğrencilerin çalışma hayatında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve beceri ile donatılmalarını sağlamak için açılmıştır. Bu program, öğrencilerin işletme yönetiminin fonksiyonlarını öğrenmeleri ve işletmelerdeki uygulamalarına olanak verecek bilgi ve yetenekleri geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Tarihçesi
İşletme Yönetimi Programı 2005-2006 Eğitim Öğretim Dönemi'nde açılmış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Misyon
Ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe, ihtiyaç duyduğu nitelikte meslek elemanı yetiştirmek.
Vizyon
Bilgi ve becerileri yüksek seviyede meslek elemanı yetiştiren, aydın ili ve çevresinde tercih edilen bir program olmak.
Amaç
Çalışanı ve öğrencisi ile kurum anlayışı içinde, sektörde aranan niteliklere sahip teknik eleman yetiştiren bir bölüm olmak.
Fiziki Altyapı
İşletme Yönetimi Programına ait Yüksekokul, 2 binadan oluşmaktadır. 20 sınıf, bir konferans salonu ve 4 adet bilgisayar laboratuvarına sahiptir.
Teknik Altyapı
Yüksekokul, 2 bina dan oluşmaktadır. 20 sınıf, iki konferans salonu ve 4 adet bilgisayar laboratuvarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu