Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Esra AKSOY
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İlkay AYDAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. İlkay AYDAŞ
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Ömer KOYUNCU
Staj Koordinatörü
Mimari Restorasyon Programı taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının fiziksel ve görsel özelliklerini değiştirmeden bütün olumsuz etkenlere karşı korunması, yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere bağlı kalınarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan ve bu bağlamda eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programıdır. Teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler. Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı’yla (DGS) üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine geçerek dört yıllık lisans öğretimine devam edebilirler. Programın öğretim dili Türkçe'dir.
Tarihçesi
Karacasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 Eğitim öğretim yılında Mimari Restorasyon Programı adı ile 25 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Karacasu ilçesinde bulunan tarihi yapılar bu bölümün açılmasında önemli rol oynamıştır.
Misyon
Mimari Restorasyon Programımızın misyonu binlerce yıllık bir medeniyet geçmişine sahip ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yıpranmalarının durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere sadık kalınarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmektir.
Vizyon
Mimari korumanın teknik ve kuramsal boyutlarıyla ilgili yürüttüğü araştırmalarla uluslararası düzeyde tanınan; yetiştirdiği genç korumacılarla çağdaş ve evrensel uygulamalara katkıda bulunan bir araştırma ve eğitim kurumu olmak, Eğitim programı sonucu yetiştirilecek uzmanların, kültür varlıklarının değerlerini ve sorunlarını tanımlayabilmeleri, diğer bilim dalları ve uzmanlarla işbirliği sağlayabilmeleri, disiplinler arası çalışma gruplarına katılabilmeleri ve kendi disiplinleri kapsamındaki temel yöntemleri uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
Amaç
Mimari Restorasyon Programı, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yıpranmalarnın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere sadık kalınarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Okulumuz iki binadan oluşmakta ve bu binalardan biri atölye olarak faaliyet göstermektedir. Mimari Restorasyon Programının teorik ve uygulamalı derslerine göre her iki binada da dersler işlenmektedir. Ana bina zemin hariç üç kattan oluşmaktadır ve idari personel akademik personel odaları hariç on sekiz dersliğe sahiptir. Atölye binası zemin hariç bir kattan oluşmakta ve bu bina restorasyon programı için teknik çizim, bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı, restorasyon atölyesi, gibi özel sınıflardan oluşmaktadır.
Teknik Altyapı
Hem atölye binamızda hem de ana binada fiziki alt yapı eğitime uygun olarak tasarlanmış ve bu doğrultuda geliştirilmiştir. Her sınıf ve atölyede internet erişimi mevcut olup Eduroam bağlantısıyla desteklenmiştir. Bununla birlikte bir adet 3 adet bilgisayar laboratuvarı, iki adet teknik çizim atölyesi ve bir adet restorasyon atölyesi bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu