Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Restorasyon, yapı bilgisi, inşaat teknolojisi ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2.Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
3.Restorasyon uygulama terminolojisi, korumanın amaçları korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel İlkeler, koruma anlayışının evrimi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
4.Çini eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur.
5.Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin kullanabilir.
6.Çizim için gerekli olan bakış açısını kazanır, plan, kesit, görünüş, perspektif çizimi ve tanımları hakkında bilgi sahibi olur, çeşitli ölçeklerde, kesit, görünüş detaylarını ve projeye geçirmeyi öğrenir.
7.Geleneksel el sanatları kavramı, dönemleri, teknikleri, malzemeleri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
8.Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanır.
9.Bilgisayarda proje çiziminde kullanılan komutlar ve kullanılmasıyla ilgili uygulamalar, ölçülendirmeler, çıktı ayarları ve plan üzerine uygulama çalışmaları yapabilir.
10.İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
11.Arkeolojinin araştırma yöntemleri, kazı yöntem ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Arkeolojinin uygulamasında mevzuat malzemenin sunum incelemelerinde müzecilik ve eserlerin dokümantasyonu kapsamında çizim ve kataloglama bilgi ve becerilerini edinir.
12.Rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir. Restorasyon uygulamalarının geçmişi ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
13.Tarihi yapılarda kullanılmış olan yapı malzemeleri, yapı teknikleri, bozulma sebepleri ve koruma teknikleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
14.Ahşabın bozulma nedenleri ve alınması gereken koruma yöntemleri konusunda temel bilgilere sahip olur.
15.Geleneksel Türk Ev Mimarisi hakkında; Türk evinin kökeni, bölgesel özellikleri, plan tipleri, yapı sistemleri, yapı malzemeleri, cephe özellikleri ve süslemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
16.Perspektif çizimi ve tanımları hakkında bilgi sahibi olur, çeşitli ölçeklerde, kesit, görünüş detaylarını ve projeye geçirmeyi öğrenir.
17.Yapılarda kontrollük hizmetleri, birim fiyat tarif ve analizleri, kazı ve taşımalar ve hesap işleri hakkında bilgi sahibi olur.
18.Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.
19.Bir mimari projenin oluşturulması ve bu mimari projenin tüm paftalarının ve üç boyutlu görsellerinin bilgisayarla çiziminin yapılmasını öğrenir.
20.Tarihi değerlere saygılı mesleki etik bilincine sahip olur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu