Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Peyzaj ve Süs Bitkileri - Normal Öğretim
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ön lisans öğretimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve bu öğrenimi tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Ders birimi kredidir. Eğitim-öğretim programlarının kredisi hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Bir yıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyılda otuz kredi olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık altmış kredidir. Bir yarıyılda final ve bütünleme sınavları, kayıt yenileme ile hafta sonu ve bayram tatili günleri dışında, teorik ve uygulamalı dersler, diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan süre, en az on dört haftadır. Her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Ancak Üniversite adına halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları yapmak koşulu ile bu zorunluluğun dışında tutulabilir. Yoklama; ders sorumlusu/sorumluları tarafından her ders için öğrencilerden imza alınması ile yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur. Başarı notu, ara sınavı notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için notun en az 60 olması gerekir. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler bu dersi tekrar edemez ve bu dersle ilgili başka bir sınava giremez. Mezun olabilmek için öğrencilerin, ilgili eğitim-öğretim programında yer alan (toplam 120 AKTS karşılığı) tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
“Peyzaj” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Bahçe Bitkileri, Kültür Bitkileri Üretimi, Orman Mühendisliği lisans programlarından birine ve Açık öğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar " Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerliği alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Program, açık ve yeşil alanların planlama ve tasarımı ile uğraşan bir bilim ve sanat dalı olan peyzaj mimarlığı çalışmalarında ihtiyaç duyulan nitelikli tekniker talebini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda adaylara uygulama projelerinin kaliteli olarak hayata geçirilmesini sağlayacak proje teknikleri, bitki materyalini tanıma, yetiştirme konusunda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
“Peyzaj” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Bahçe Bitkileri, Kültür Bitkileri Üretimi, Orman Mühendisliği lisans programlarından birine ve Açık öğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir ara sınav birde dönem sonu sınavı olarak yapılmaktadır. Ancak başarılı olamayan öğrencilere bütünleme sınavı yapılmaktadır. Sınav tarihleri dönem başında bölüm tarafından duyurulmaktadır. Dersi veren öğretim üyesi dönem içinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları Ara sınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Ancak başarılı olamayan öğrencilerin ara sınav notunun %40'ı ve bütünleme notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Öğrenciler zorunlu stajlarını II. veya IV. yarıyılın sonunda 30 iş gününde yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu