Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
2.Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme.
3.Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilme.
4.Arazi plastiğini yorumlayabilme, saha ölçümünde kullanılan araç-gereçleri tanıma, kullanabilme, proje üzerinden ölçüm yapabilme ve röleve tekniklerini uygulamalı olarak kavrayabilme.
5.Peyzaj mimarlığı çizim tekniklerini kavrayabilme, analitik düşünce sistemini kullanarak görünüş, kesit, perspektif gibi çizim öğelerini kâğıda aktarabilme.
6.Bilgisayarlı çizim tekniklerini öğrenme, bu teknikler doğrultusunda peyzaj projelerini plan görünüş olarak çizebilme ve üç boyutlu hale getirip modelleyebilme becerisine sahip olabilme.
7.Peyzaj uygulama hizmetlerini öğrenme, saha deneyimi kazanma ve uygulama hizmetlerini yönetebilme becerisi kazanabilme
8.Peyzaj uygulama hizmetlerinde kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olabilme.
9.Peyzaj mimarlığı proje aşamalarını öğrenme, proje tiplerini ve içeriklerini tanıma, proje okuma ve aplikasyon tekniklerini başarabilme.
10.Proje uygulama hizmetlerinde kullanılan malzemeleri tanıma ve uygun malzeme seçimi konusunda karar verecek yetiye sahip olabilme.
11.Proje hazırlama ve sunum tekniklerini öğrenebilme.
12.Bitkisel materyali tanıma, ekim dikim yapabilme, plantasyon tekniklerini öğrenme ve bitkilerin istekleri doğrultusunda bakım-onarım tekniklerine hâkim olabilme.
13.Süs bitkilerini tanıma, bitki koruma ilkelerine uygun şekilde yetiştirme ilkelerini bilme ve bu yetiştirme çeşitlerini bitki hastalık ve zararlı kontrolünü göz önünde bulundurarak uygulamalı olarak tecrübe etme.
14.Bitkisel materyalin toprak isteklerini öğrenme, gübreleme ve toprak verimliliği üzerine bilgi sahibi olabilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu