Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarım Makineleri - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar gerekli şartları taşımaları halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları durumda, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makineleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar “Tarım Makineleri Ön Lisans Diploması” ve “Tarım Makineleri Teknikeri” unvanı verilir
Kayıt ve Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması, YÖK kuralları ile belirlenmiştir ve hanüz başlangıç aşamasındadır. Bu sebeple, Önceki öğrenmenin tanınması henüz Adnan Menderes Üniversitesinde başlatılamamıştır. Fakat, akademik yılın başında İngilizce dersi için bir seviye tespit sınavı yapılmaktadır. Bu sınavdan başarılı olan öğreniler bu ders için muaf kabul edilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarım Makineleri Programının amacı sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde; tarım alet ve makinelerinin tasarlanması, projelendirilmesi ve üretiminin gerçekleştirebilecek, bakımı ile onarımını, ilgili mevzuatı uygulayarak kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazanmış tarım makineleri teknikeri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarım makineleri teknikeri, kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar. Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar gerekli şartları taşımaları halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları durumda, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makineleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir ara sınav birde dönem sonu sınavı olarak yapılmaktadır. Ancak başarılı olamayan öğrencilere bütünleme sınavı yapılmaktadır. Sınav tarihleri dönem başında bölüm tarafından duyurulmaktadır. Dersi veren öğretim üyesi dönem içinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları Ara sınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Ancak başarılı olamayan öğrencilerin ara sınav notunun %40'ı ve bütünleme notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu