Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 25
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Matematik I
MAT183
Zorunlu 2 0 4
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Toprak Bilgisi
TAB104
Zorunlu 2 2 6
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
TAM107
Zorunlu 2 2 4
Teknik Resim
TAM115
Zorunlu 2 2 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Biyolojisi
BYL111
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bitkisel Üretimde Mekanizasyon
TAM123
Bölüm Seçmeli 3 1 5
Tarımsal Ekoloji
ORT117
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 22
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Termik Motorlar
TAM110
Zorunlu 2 2 4
Mekanik Teknoloji
TAM118
Zorunlu 2 2 5
Bilgisayar Destekli Tasarım I
TAM120
Zorunlu 2 2 4
Gübreler ve Gübreleme
TAM122
Zorunlu 2 2 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Enerji Bilgisi
TAM126
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Toprak İşleme ve Ekim Makineleri
TAM128
Bölüm Seçmeli 3 1 6
Mühendislik Bilimi
TAM130
Bölüm Seçmeli 3 1 6
Hayvansal Üretim
TAM132
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 5
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarım Traktörleri
TAM207
Zorunlu 2 2 4
Bakım Makineleri
TAM209
Zorunlu 2 2 4
Hasat Harman Makineleri
TAM223
Zorunlu 2 2 3
Yönlendirilmiş Çalışma I
TAM229
Zorunlu 2 0 2
Malzeme Teknolojisi
TAM225
Zorunlu 2 2 4
Bilgisayar Destekli Tasarım II
TAM227
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İmalat İşlemleri
TAM231
Bölüm Seçmeli 3 1 4
Tarım Ürünleri İşleme Tekniği
TAM233
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İçsel Tarım Mekanizasyonu
TAM237
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Bitki Koruma İlkeleri
TAM235
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Satranç
TAB296
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Etkili Sunum Becerileri
ORT298
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Takım Oyunları ve Aktiviteler I
ORT296
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
TAB224
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Takım Oyunları ve Aktiviteler II
ORT299
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 22
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımı
TAM220
Zorunlu 2 2 4
Bitki Koruma Makineleri
TAM228
Zorunlu 2 2 3
Kalite Güvencesi ve Standartlar
TAB110
Zorunlu 2 0 2
Bilgisayar Destekli Üretim
TAM226
Zorunlu 2 2 3
Tarım Alet ve Makineleri Tasarımı ve Proje
TAM224
Zorunlu 2 2 4
Staj
TAM240
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği
PSB234
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yönlendirilmiş Çalışma II
TAM230
Bölüm Seçmeli 0 2 2
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
TAM232
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarım Makineleri İşletmeciliği ve Planlama
TAM236
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Satranç
TAB296
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Etkili Sunum Becerileri
ORT298
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Takım Oyunları ve Aktiviteler I
ORT296
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
TAB224
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Takım Oyunları ve Aktiviteler II
ORT299
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu