Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Evrim ÇEVİK
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ümit NARİNCE
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ümit NARİNCE
Staj Koordinatörü
Bugün dünyamız bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Bu sürecin temel olgularının en önemlileri, küreselleşme, bilgi toplumu ve teknoloji dinamikleridir. Toplumun bilgi toplumu haline gelmesi ve son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelerin ilerlemesinde üniversite sanayi ilişkilerinin önemi çok büyüktür. Toplumsal refah seviyesinin artması, bilimsel ve teknolojik çalışmalardan en etkin bir şekilde yararlanmakla mümkündür. Bu amaçla çeşitli ülkelerde üniversite sanayi işbirliği bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu işbirliğinde temel amaç, üniversitede elde edilen teorik ve bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasıdır. İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki paylarını artırabilmeleri için gerekli olan rekabet boyutu kalitedir. Kalite üretime, üretim aşamasından önce ve tasarlama kalitesi sırasında katılır. Kalite ürüne sonradan eklenen bir özellik değildir. İnsan unsuru hammaddenin temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar her aşamada önemlidir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, bu değişimlere ayak uydurabilmelerine bağlı olduğundan, eğitim karşımıza önemli bir faktör olarak çıkmaktadır. Eğitim, herkesin yeni durumlara, yeni teknolojilere, yeni yönetim anlayışlarına uyum sağlamasında başta gelen bir unsurdur. Eğitim programlarında yer alması gereken hususlardan biride üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesidir. Ölçme ve kontrol kalite sağlamada önemli bir araçtır. Üretilen bir malın ölçülmesi ve kontrolü hatalı ve yanlış üretimlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Böylece hatalı mal önceden tespit edilerek müşteriye ulaşması işin başında engellenir. Bu ihtiyaçtan hareketle açılmasını önerdiğimiz Üretimde Kalite Kontrol programının amacı; Kalite Yönetim sistemlerine, süreç yönetime, planlama faaliyetlerine, müşteri hizmetlerine, malzeme alt yapılarına, yerleştirme planlamasına, ölçme, kontrol ve iyileştirme süreçlerine, kalite maliyetleri ve her türlü destek süreçlerine hakim aynı zamanda uygulama bilgi ve becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Böylelikle günümüzde geçerli olan en yüksek kalitenin en düşük maliyetle elde edilmesinde sanayi sektörlerinin, nitelikli eleman konusunda kendi alt yapılarının oluşturulmasını aynı zamanda, öğretim kadrosunun bilgi ve tecrübesinden sanayi sektörlerinin yararlanması sağlanmış olacaktır.
Tarihçesi
Üretimde Kalite Kontrol Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde kurulmuş olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde öğrenci alımına açılması planlanmaktadır.
Misyon
Araştırma-geliştirme ve üretim alanındaki faaliyetlerle, kişisel ve mesleki alanda sürekli kendini geliştiren, yenilikçi, problem çözümüne odaklı bireyler yetiştirerek uluslararası standartlara sahip kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasına ve toplumun kalkınmasına öncülük yapmak.
Vizyon
Uluslararası kalite standartlarında yürüteceğimiz eğitim-öğretim faaliyetleri ve edindireceğimiz kalite kültürü sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde mezunları tercih edilen bir program olmak.
Amaç
Bugün dünyamız bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Bu sürecin temel olgularının en önemlileri, küreselleşme, bilgi toplumu ve teknoloji dinamikleridir. Toplumun bilgi toplumu haline gelmesi ve son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelerin ilerlemesinde üniversite sanayi ilişkilerinin önemi çok büyüktür. Toplumsal refah seviyesinin artması, bilimsel ve teknolojik çalışmalardan en etkin bir şekilde yararlanmakla mümkündür. Bu amaçla çeşitli ülkelerde üniversite sanayi işbirliği bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu işbirliğinde temel amaç, üniversitede elde edilen teorik ve bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasıdır. İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki paylarını artırabilmeleri için gerekli olan rekabet boyutu kalitedir. Kalite üretime, üretim aşamasından önce ve tasarlama kalitesi sırasında katılır. Kalite ürüne sonradan eklenen bir özellik değildir. İnsan unsuru hammaddenin temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar her aşamada önemlidir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, bu değişimlere ayak uydurabilmelerine bağlı olduğundan, eğitim karşımıza önemli bir faktör olarak çıkmaktadır. Eğitim, herkesin yeni durumlara, yeni teknolojilere, yeni yönetim anlayışlarına uyum sağlamasında başta gelen bir unsurdur. Eğitim programlarında yer alması gereken hususlardan biride üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesidir. Ölçme ve kontrol kalite sağlamada önemli bir araçtır. Üretilen bir malın ölçülmesi ve kontrolü hatalı ve yanlış üretimlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Böylece hatalı mal önceden tespit edilerek müşteriye ulaşması işin başında engellenir. Bu ihtiyaçtan hareketle açılmasını önerdiğimiz Üretimde Kalite Kontrol programının amacı; Kalite Yönetim sistemlerine, süreç yönetime, planlama faaliyetlerine, müşteri hizmetlerine, malzeme alt yapılarına, yerleştirme planlamasına, ölçme, kontrol ve iyileştirme süreçlerine, kalite maliyetleri ve her türlü destek süreçlerine hakim aynı zamanda uygulama bilgi ve becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Böylelikle günümüzde geçerli olan en yüksek kalitenin en düşük maliyetle elde edilmesinde sanayi sektörlerinin, nitelikli eleman konusunda kendi alt yapılarının oluşturulmasını aynı zamanda, öğretim kadrosunun bilgi ve tecrübesinden sanayi sektörlerinin yararlanması sağlanmış olacaktır.
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Ziraat Fakültesinin de yer aldığı Çakmar Köyü’ndeki Güney Kampüsü içerisinde sürdürmektedir. Fakülteden devralınan mekanda toplam 6000 m² kapalı alanlı, 7 adet derslik, programlara uygun 7 laboratuvar, 2 atölye, dersliklerde öğretim için kullanılan 1 adet tepe göz, 17 adet projeksiyon, 1 adet slayt makinesi, 1 adet dijital baskı makinesi, 1 adet fotokopi cihazı bulunmakta olup tüm derslik ve salonlar internet bağlantılıdır. Ayrıca öğrencilerin spor yapabilecekleri 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası ve 1 adet de futbol sahası bulunmaktadır. Meslek Yüksekokullarının vazgeçilmezi niteliğindeki Uygulama Sahası 2500 m2 alana kurulu olup 2 adet sera, 1 nethouse, 1 adet kümes, 1 adet arılık ve bitki üretimi gibi birçok tarımsal faaliyetlerde kullanılan yaklaşık 1500m2 açık alan bulunmaktadır. Ziraat fakültesinden devralınacak yeni yerler ile birlikte fiziki imkanların kısa sürede artması beklenmektedir. Öğrencilerin barınma ihtiyacına cevap verecek nitelikte, Koçarlı İlçe Merkezinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 500 yatak kapasiteli Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Aydın İl Merkezine 20 km. Koçarlı İlçe Merkezine ise 6 km. uzaklıkta yer alan ve bünyesinde Ziraat Fakültesini barındıran Üniversitemiz Güney Kampüsünde bulunmaktadır. Hem Aydın merkezden hem de Koçarlı ilçesinden toplu taşıma araçlarından (dolmuş ve otobüs) faydalanarak okulumuza ulaşmak mümkündür.
Teknik Altyapı
Programın yürütülebilmesi için okulumuzda 4 laboratuar ve 1 atölye mevcuttur. A. Mekanik Atölye • 1 adet masa tipi torna tezgahı • 1 adet masa tipi freze tezgahı • 1 adet matkap tezgahı • 1 adet dairesel testere • 1 adet elektrik ark kaynak makinesi • 25 adet kumpas • 25 adet mikrometre • Çeşitli ölçü aletleri B. CAD Laboratuvarı • 30 adet PC • Autodesk Inventor, Autocad, 3DS Max, Autodesk Alias, Maya ve Showcase yazılımları • 3 boyutlu Lazer Sayısallaştırıcı • Dijital Çizim Tableti • 1 Adet AO Ebat Plotter C. Kimya Laboratuarı • 1 adet Etüv • 2 adet İnkübatör • 1 adet Saf su cihazı • 1 adet pH metre • 1 adet Kalsimetre • 1 adet Toprak mikseri • 1 adet EC metre • 1 adet Elektronik terazi • 1 adet Hassas terazi • 2 adet Manyetik karıştırıcı • 1 adet Çeker Ocak • 1 adet Hot Plate • 2 adet El pH metre • 1 adet Santrifuj • 1 adet Göz Boyduşu D. Bilgisayar Laboratuvarı • 25 adet PC E. Mikroskobi Laboratuarı • 21 adet Mikroskop F. Güney Kampüsü Makine Parkı • Farklı talaş kaldırma işlemlerinde kullanılan takım tezgahları
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu