Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplam Kalite Yönetimi
Ders Kodu: ÜKK106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 1
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Savurganlıkları önlemek, verimliliği artırmak, kaliteyi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, maliyetleri düşürmek yeterliliklerinin kazandırılması.

Özet İçerik

Kalite kavramı, tarihsel gelişimi. Kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar. Toplam kalite ve tky nedir, tarihsel gelişimi, öğeleri. Rekabet gücünü arttırmaya etkisi. Kalite kontrol çemberleri. Kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması. Performans değerlendirme. Performans sisteminin özellikleri. Tky metotları. Iso 9000:2000 revizyonu, faydaları. Iso 9000:1994 kalite güvence sistemi karşılaştırılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evrim ÇEVİK
Öğrenme Çıktıları
1.Dersin sonunda öğrenci; Kalite kavramını açıklayabilecektir.
2.Kaliteye ulaşmada gerekli aşamaları açıklayabilecektir.
3.Toplam kalite kavramını tanımlayabilecektir.
4.Kalitenin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik etkisinin bilecektir.
5.Klasik yönetim anlayışı ile çağdaş yönetim anlayışları arasındaki farkları açıklayabilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi
2. Hafta - Teorik
Kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar
3. Hafta - Teorik
Toplam Kalite ve TKY nedir, tarihsel gelişimi, öğeleri
4. Hafta - Teorik
Toplam Kalite ve TKY nedir, tarihsel gelişimi, öğeleri
5. Hafta - Teorik
Rekabet gücünü arttırmaya etkisi, klasik yönetim anlayışı (Taylor Modeli) toplam kalite yönetiminin farkları ilkeleri
6. Hafta - Teorik
Toplam kalite yönetiminde: kalite kontrol çemberleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması
9. Hafta - Teorik
Performans değerlendirme
10. Hafta - Teorik
Performans sisteminin özellikleri
11. Hafta - Teorik
TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri, TKY İstatistikleri)
12. Hafta - Teorik
TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri, TKY İstatistikleri)
13. Hafta - Teorik
ISO 9000:2000 revizyonu, faydaları
14. Hafta - Teorik
ISO 9000:1994 kalite güvence sistemi karşılaştırılması
15. Hafta - Teorik
Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Ödev1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev271646
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
1
3
2
2
2
4
OÇ-2
3
2
2
4
OÇ-3
3
5
OÇ-4
3
3
3
4
OÇ-5
4
3
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu