Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 7
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Fizyolojisi
BYL105
Zorunlu 2 0 3
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Genel Botanik
BYL119
Zorunlu 2 2 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Toprak Bilgisi
TAB104
Zorunlu 2 2 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Genetik
BYL110
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Biyolojisi
BYL111
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tarım Ekonomisi
TAB214
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarımsal Ekoloji
ORT117
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik I
PSB243
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarımsal Meteoroloji
ORT119
Bölüm Seçmeli 2 0 3
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 19
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 11
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ORT108
Zorunlu 2 2 3
Organik Sebzecilik
ORT201
Zorunlu 2 1 4
Organik Tarımda Gübreleme
ORT209
Zorunlu 2 1 4
Organik Tarımın Genel İlkeleri
ORT102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Mikrobiyoloji
BYL107
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik II
PSB244
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Arıcılık ve Tozlaşma
ORT208
Bölüm Seçmeli 2 1 4
Permakültür ve Alternatif Tarım Yöntemleri
ORT292
Bölüm Seçmeli 1 1 2
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
LBT227
Bölüm Seçmeli 3 0 3
İyi Tarım Uygulamaları
ORT110
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tarımı
ORT112
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İpekböcekçiliği
ORT120
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Topraksız Tarım
ORT226
Bölüm Seçmeli 2 0 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 24
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Bitki Koruma
TAB207
Zorunlu 2 2 5
Tarımsal Mekanizasyon
TAB111
Zorunlu 1 2 2
Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon
ORT218
Zorunlu 2 0 2
Yemler ve Hayvan Besleme
ORT207
Zorunlu 2 1 4
Tarla Bitkileri Tarımı
ORT205
Zorunlu 2 2 4
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
ORT211
Zorunlu 2 1 4
Ölçme Bilgisi
PSB115
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Örgütlenme
ORT217
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Hayvansal Ürünler Teknolojisi
ORT219
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımı
ORT221
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Hayvan Davranışları ve Refahı
ORT225
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Organik Mantar Yetiştiriciliği
ORT222
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama
TAB202
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İstatistiki Değerlendirme Teknikleri
LBT217
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Temel Matematik
ÜKK183
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
TAB224
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Serbest Zaman ve Oyun Etkinlikleri
PSB245
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Doğa Sporları
LBT223
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Pazarlama ve Satış
TAB226
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÜKK115
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İşletme Yönetimi
PSB297
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yönetim
TAB229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Elektronik Ticaret
LBT239
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 24
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Sulama
ORT203
Zorunlu 2 0 4
Organik Tarımda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
ORT206
Zorunlu 2 2 3
Staj
ORT240
Zorunlu 0 2 6
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ORT210
Zorunlu 2 1 4
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ORT204
Zorunlu 2 1 3
Meyvecilik ve Bağcılık
ORT202
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sürdürülebilir Hayvancılık
ORT216
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
PSB242
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tohum Teknolojisi
ORT212
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması
ORT215
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
TAB224
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Serbest Zaman ve Oyun Etkinlikleri
PSB245
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Doğa Sporları
LBT223
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Pazarlama ve Satış
TAB226
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Koruma Alanları
ÜKK115
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İşletme Yönetimi
PSB297
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yönetim
TAB229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Elektronik Ticaret
LBT239
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu