Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi.
2.Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme.
3.Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilme.
4.Organik tarım mevzuatı ve temel ilkelerini öğrenmek ve uygulayabilme.
5.Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6.Organik ürünlerin muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
7.Tarım alet ve makinelerini kullanma becerisine sahip olabilme.
8.Organik tarımda ekim nöbeti, gübreleme, sulama, hasat konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme.
9.Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınmanın önemini kavrama.
10.İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
11.Yeni tarımsal teknolojilerin üreticilere benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olma.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu