Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat Tarihi
Ders Kodu: MV264
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin temel amacı ekonomik analizlerde tarihsel bakış açısı kullanabilmektir

Özet İçerik

İktisat tarihin doğuşu ve konusu, ziraat inkılâbı ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri, Roma imparatorluğu. Avrupa Medeniyeti’nin coğrafi ve sosyal çevresi, erken ortaçağ, ileri ortaçağ, geç ortaçağ, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, ekonomik güç dengesinin değişmesi. Sanayi inkılâbı, on dokuzuncu yüzyılda ekonomik değişmeler, on dokuzuncu yüzyılda sanayileşmenin yayılması, yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: yapısal değişmeler, yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve ekonomi performans

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomik analizlerde tarihsel bakış açısı kullanabilme
2.İktisat tarihinde meydana gelen değişme ve gelişmeleri anlayabilme
3.Tarımsal devrim ve bu devrimin ekonomik ve sosyal sonuçlarını öğrenebilme
4.Köleci Roma toplum yapısını anlayabilme
5.Batı Avrupa’da kırsal kesimde geçerli olan serflik sistemini ve kentlerde geçerli olan loca sistemini kavrayabilme
6. Batı Avrupa’nın feodal yapıdan kapitalist ekonomiye nasıl dönüştüğünü anlayabilme
7.Sanayi Devrimi neden ve sonuçlarını öğrenebilme
8.Bugünkü dünya ekonomik ve sosyal yapısını tarihsel sürecini inceleyebilme
9.19. yüzyılda dünya ekonomisinin ekonomik özelliklerini kavrayabilme
10.Geç endüstrileşen ülkelerin endüstrileşme sürecinde etkili olan unsurları anlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1-Tevfik Güran, İktisat Tarihi, İstanbul, 1997
2.Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, çev: M. Ali Kılıçbay, Ankara, 1990
3.C. M. Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat tarihi, Çev.: Mehmet Sırrı Gezgin, Ötüken yayınları, İstanbul 1992 Ve İktisat Tarihi adı taşıyan tüm kitaplar kullanılabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisat Tarihinin Doğuşu ve Konusu
2. Hafta - Teorik
Tarım Devrimi ve Sonuçları
3. Hafta - Teorik
İlkçağ Ekonomileri
4. Hafta - Teorik
Roma İmparatorluğu
5. Hafta - Teorik
Erken Ortaçağ ve Feodal Örgütlenme
6. Hafta - Teorik
Ticaret ve Sanayi, Şehirler ve Modern Çağ’ın başlarında Avrupa Ekonomisi
7. Hafta - Teorik
Sanayi Devrimi’nden sonra Nüfus, Sosyal ve Ekonomik yapı
8. Hafta - Teorik
Sanayi Devrimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
19. yüzyılda Ekonomik Değişmeler
11. Hafta - Teorik
19. yüzyılda Sanayileşmenin Yayılması ve Geç Endüstrileşen Ülkeler
12. Hafta - Teorik
Yirminci yüzyılda Dünya Ekonomisi
13. Hafta - Teorik
I.Dünya Savaşı’nın Ekonomik Sonuçları
14. Hafta - Teorik
Büyük Buhran
15. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151245
Ara Sınav1303
Dönem Sonu Sınavı1404
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
OÇ-5
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-6
4
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
OÇ-7
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-8
4
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
OÇ-9
4
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
OÇ-10
4
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu