Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Hakları ve Demokrasi
Ders Kodu: MV272
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

İnsan hakları ve demokrasi kavramlarını tarihsel süreç içerisindeki gelişimlerini vererek öğretmek, bireyin temel hak ve özgürlüklerini kavratmak, farklı düşünce, inanç ve kültürlerin bir arada barış ve uzlaşma içerisinde var olabileceğini kavratmak.

Özet İçerik

Hak, adalet, özgürlük, hukuk, demokrasi kavramlarını geniş ve dar anlamlarıyla tanımlamaktır. İnsan hakları konusunda ulusal ve uluslararası metinleri açıklamaktır. İnsan Hakları düşüncesinin tarihsel evrimi ve Demokrasin bu evrimdeki yeri, İnsan Haklarına ilişkin yetkili organlarca yayınlanmış eserler üzerinden hakların niteliğinin incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İnsan hakları ve demokrasi kavramlarını öğrenip içselleştirebilme
2.Hoşgörü ve uzlaşma kültürünü kazanabilme
3.İnsan haklarının din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin doğuştan kazanıldığını kavrayabilme
4.İnsan hakları ve demokrasi düşüncesinin yaşanılan çağın en üstün değerleri olduğunu kavrayabilme
5.Demokrasi ve insan hakları kültürünün bir arada yaşamayı kolaylaştırdığını kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İnsan Hakları ve Demokrasi (2013) Nuri Yavuz, Necmettin Karakaya, Tayyip Duman Data Yayınları
2.Şenel, Alaeddin (1996). İlkçağlardan Günümüze İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi. İzmir: İzmir Barosu Yayınları
3.Kapani, Münci (2004). İnsan Haklarının Uluslar arası Boyutları. Ankara: Bilgi Yayınları
4.Karaman Kepenekçi, Yasemin (2008). İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Anı Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı
2. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye de demokrasi ve insan haklarının tarihi gelişimi
3. Hafta - Teorik
Demokrasi için gerekli koşullar ve demokrasi türleri
4. Hafta - Teorik
Aile ve okulda demokrasi eğitimi
5. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Batı’daki gelişimi(İlk ve Orta çağlar)
6. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Batı’daki gelişimi(Yeni ve Yakın çağlar)
7. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Türkiye deki gelişimi
8. Hafta - Teorik
İnsan haklarında ulusal düzeyde gelişmeler
9. Hafta - Teorik
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
İnsan haklarında ulusal düzeyde gelişmeler
11. Hafta - Teorik
İnsan hakları alanında çalışan uluslararası örgütler
12. Hafta - Teorik
İnsan hakları alanında çalışan ulusal örgütler
13. Hafta - Teorik
Bir insan hakkı ihlali olarak cinsiyet ayrımcılığı
14. Hafta - Teorik
Cinsiyet ayrımcılığını engelleme yöntemleri Çocuk hakları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151245
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu