Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Popüler Kültür ve Medya
Ders Kodu: MV274
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders, iletişim bir egemenlik süreci olduğunun anlaşılması kültürün ise bir inşa etme ve yaşama anlam verme etkinliği olduğunun kavranmasını amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Medya sektörünün ekonomik, politik ve kültürel kodlarının ne olduğunu anlamak. Popüler kültür ürünlerinin yapısal özelliklerini analiz etmektir. Kültür ürünlerinin hegemonik toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıları nasıl kurduğunu kavramak, Popüler kültüre eleştirel yaklaşmayı öğrenmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Medya sektörünün ekonomik, politik ve kültürel kodlarının ne olduğunu anlamak
2.Popüler kültür ürünlerinin yapısal özelliklerini analiz etmek
3.Kültür ürünlerinin hegemonik toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıları nasıl kurduğunu kavramak
4.Popüler kültüre eleştirel yaklaşmayı öğrenmek
5.Cinsiyet, sınıf ve etnik kimlik kavramlarının medyadaki temsillerini popüler kültür açısından yorumlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Medya ve Popüler Kültür (2013) Ekmel Geçer
2.Medya Popüler Kültür ve İdeoloji (2008) Levent Yaylagül Nilüfer Korkmaz
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kültür ve İnsan Yaşam Bağı
2. Hafta - Teorik
Folk(Halk)/Kitle/Yüksek Kültür
3. Hafta - Teorik
Kitle Kültürü
4. Hafta - Teorik
Popülerin anlamı ve Popüler Kültür
5. Hafta - Teorik
Popüler Kültürün tarihsel gelişimi
6. Hafta - Teorik
Türkiye'de popüler kültür
7. Hafta - Teorik
Serbest (Boş) Zaman Kavramı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Popüler Kültür Kavramına Yaklaşımlar; Popüler Kültüre Tutucu Yaklaşım
10. Hafta - Teorik
Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi
11. Hafta - Teorik
Popüler Kültür ve Kültürel Çalışmalar
12. Hafta - Teorik
Popüler Kültür ve Siyasal Ekonomik Yaklaşım
13. Hafta - Teorik
Medya-Kültür-İletişim: Medya Kültürü Aracılığıyla Modernliğin Yorumlanışı
14. Hafta - Teorik
İletişim Örüntüleri ve Medya Kültürü
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150237
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu